Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

¿Bin ya yal te Bibliae?

¿Bin ya yal te Bibliae?

¿Yabal x-aʼiybot skʼopik yuʼun Dios spisil te machʼatik ya skʼoponike?

¿MACHʼANAX YA AKUY TE YA X-AʼIYBOT SKʼOP YUʼUN TE DIOSE?

  • Spisilik

  • Chaʼoxtuliknax

  • Ni jtuluk

TE BIN YA YAL TE BIBLIAE

«Nopol ay te Jehová ta stojol [...] spisil machʼatic ya scʼoponic ta smelelil» (Salmo 145:18).

¿BIN YA YALXAN TE BIBLIAE?

  • Te Dios maba ya yaʼiybey skʼop te machʼatik yoloj ya skʼaxuntaybeyik te skʼope (Isaías 1:15). Jaʼukmeto teme ya sjel te stalelike, ya xjuʼ te lek ya ilotik yuʼun te Diose (Isaías 1:18).

  • Swenta ya yaʼiy jkʼoptik te Diose, te bin ya jkʼanbeytike yame skʼan te snitojbey sba skʼoplal sok te mantaliletik yuʼun te ayik ta Bibliae (1 Juan 5:14).

¿Yabal skʼan te ay bin-utʼil ya x-ayinotik te kʼalal ya jkʼopontik te Diose?

AY MACHʼATIK YA YALIK te kʼalal ya jkʼopontik te Diose puersalaj ya skʼan te ya jkejan jbatik, ya jnijan jbatik o te ay bitʼil ya kakʼtik te jkʼabtike. Jaxan te jaʼate, ¿bin ya awal?

TE BIN YA YAL TE BIBLIAE

Te Dios ay yaʼiyojbey skʼop ants winiketik te la skʼoponik te kʼalal tekʼelik, nakalik, kejelik o nijilik ta lum (1 Crónicas 17:16; 2 Crónicas 30:27; Esdras 10:1; Hechos 9:40). Te Jehová maba ya skʼan te puersa ay bin-utʼil ya x-ayinotik te kʼalal ya jkʼopontike.

¿BIN YA YALXAN TE BIBLIAE?

  • Te Dios ya yaʼiybey skʼop te machʼatik pekʼel yoʼtanike (Salmo 138:6).

  • Ya xjuʼ ya jkʼopontik te Dios ta biluk kʼopil, jaʼnix jich ya xjuʼ ya jkʼopontik ta koʼtantik (2 Crónicas 6:32, 33; Nehemías 2:1-6).