Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

TE J-ILKʼINAL TA TOYOL (TE YA YICHʼ NOPEL) Febrero yuʼun 2017

Ta numero ini ya ata te articuloetik te ya yichʼ nopel ta 3 kʼalal ta 30 yuʼun abril 2017.

Yuʼun-nanix ya xkʼot ta pasel-a te skʼanojel yoʼtan te Jehová

¿Bin-a te skʼanojel yoʼtan-a te Dios ta swenta te Balumilal sok ta stojol te ants winiketike? ¿Bin-a te maba lek kʼot ta pasele? ¿Bin yuʼun te puersa la skʼan te la yakʼ sba ta lajel te Jesús swenta ya xkʼot ta pasel te skʼanojel yoʼtan te Diose?

Te stojol kolel jaʼ kʼax «lequil mahtanil» la yakʼ te Tatile

Te majtʼanil yakʼojbotik te Dios ya yakʼ te ya jtatik bayal bendision, jaʼukmeto jaʼnix snitojbey sba skʼoplal sok te bintik kʼoemik ta pasel te mukʼ skʼoplal yuʼunik spisil te machʼatik ayik ta chʼulchan sok ta Balumilale.

Te Jehová ya swol te lum yuʼune

Ta namey kʼinal te Jehová la stuuntes winiketik ta swolel te lum yuʼune. ¿Bin-utʼil chiknaj ta ilel te bitʼil te Jehová jaʼ la stuuntes te winiketik-abi?

¿Machʼa ya swol te lum yuʼun Dios ta ora ini?

Te Jesús la yal ta jamal te ya x-ayin sok te jnopojeletik yuʼun jaʼto ta slajibal te bintik chopole. ¿Bin-utʼil yak ta swolel te lum yuʼun Dios ta ora ini?

TE BIN KʼAX TA SKUXLEJAL

Te Jehová bayal bintik-utʼil yakʼoj ta ilel yutsil yoʼtan ta jtojolkotik

Te Douglas sok te Mary Guest la yilbeyik yutsil yoʼtan Dios ta stojolik te kʼalal aʼtejik te precursor ta Canadá sok te kʼalal aʼtejik ta misioneroil ta Brasil sok Portugal.

Te bintik ya sjojkʼoyik te machʼatik ya skʼopon te june

Te Pablo la stsʼibay te maba ya yakʼ Jehová te ya kichʼtik tsajel te bantito kʼalal ma xjuʼ kuʼuntike. ¿Yabal skʼan ya yal-abi te nail ya yil Jehová bantito kʼalal ya xkujch kuʼuntik, tey-abi ya stsa bintik tsajel ya yakʼ jsitintaytike?