Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Te bintik ya sjojkʼoyik te machʼatik ya skʼopon te june

Te bintik ya sjojkʼoyik te machʼatik ya skʼopon te june

¿Bin yuʼun te skontratak te Jesús tulan skʼoplal ta jkʼaxel la yilik te spokel kʼabale?

Jaʼ-abi jaʼ jun te bintik yuʼun la yichʼ bolkʼoptayel yuʼun skontratak te Jesús sok te jnopojeletike. Te Ley yuʼun Moisés ya yal te ay bintik ya xbolobtesbot skʼoplal te ants winik te jich ma xjuʼ ya yichʼ ta mukʼ-a te Jehová. Jich bitʼil te ay bin ya xmal lokʼel yuʼun te ants o te winike, teme yichʼoj kʼaʼel chamel o spikel sbakʼetal jtul ants winik o jkojt chambalam te lajemikixe. ¿Bin ya xjuʼ ya spas jtul ants winik swenta ya schaʼlekubtes sba? Te Ley ya yal te ya xjuʼ ya yakʼik majtʼaniletik, te ya spok sbaik soknix te sbilukike o te ya yichʼik tsijtsinbeyel jaʼ ta swenta lekubtesel (Levítico, kapitulo 11 kʼalal ta 15; Números, kapitulo 19).

Te jwolwanejetik yuʼun te relijionetik judío la yotsesik yantikxan mantaliletik ta leyetik-abi jich bitʼil la skʼanik stukelike. Jpajk libro ya yal te la yotsesik yantik mantaliletik te ya yal ta jamal te bin-utʼil jtul ants winik ya xjuʼ xbolob skʼoplal sok bin-utʼil ya xjuʼ sbolobtesbey skʼoplal yantik. Soknix la spasik jun lista ta swenta te aʼtejibaletik sok te bintik ya yichʼ tuuntesel te ya xjuʼ o maba xjuʼ xbolob skʼoplale. Sok la sjachik kostumbreetik te ya skʼan ya stʼunik te ants winiketik swenta ya schaʼlekubtes sbaik.

Jich jojkʼoybot te Jesús yuʼun te skontratake: «¿Bin yuʼun te ma hichuc ya spasic te jnopojeletic awuʼun te bin utʼil te costumbre yuʼun te mamaletic, te ya sweʼic pan te ma ba lecubtesbil scʼoblal a te scʼabique?» (Marcos 7:5). Te jwolwanejetik-abi ma jaʼuknax la yalbeyik skʼoplal te ya skʼan ya spok skʼabik swenta maʼyuk yabakulik-a. Ay la sjachik jun kostumbre te ya skʼan ya smalbeyik jaʼ ta skʼab te machʼa ya xweʼe. Te libro te la yichʼ albeyel skʼoplal ta yan parrafo jaʼnix jich ya yal te bitʼil te jwolwanejetik yuʼun te relijionetik jichnix la yalbeyik skʼoplal te bintik ta chajp yawil jaʼ ya xjuʼ ya yichʼ tuuntesel, bin jaʼil, machʼa ya skʼan ya smal sok bantito kʼalal ya skʼan ya yichʼ malbeyel te jaʼ ta skʼabe.

¿Bin la snop te Jesús ta swenta te leyetik te la sjach te ants winiketike? Jich la yaltiklanbey te jwolwanejetik yuʼun te relijionetik judío: «¡Jchebal-oʼtanex! Melel nix a te bin la yalbeyex acʼoblalic te Isaías te hich tsʼihbabil hilel: Te pueblo ini yichʼojonic ta mucʼ ta scʼopic, pero mayucon ta yoʼtanic [jaʼ te Jehovae]; tojol ya yal te yichʼojonic ta mucʼ, scʼop nax winiquetic te ya yaqʼuic ta nopele, te xchihe, como yac awihquitayic te smandar Dios, ha tulan scʼoblal awuʼunic te costumbre yuʼun winiquetic: ha te spoquel te qʼuibetic soc te vasohetic; soc ay yan bintic yac apasic hich te bin utʼil ini» (Marcos 7:6-8).