Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Machʼatik ya spasik te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini?

¿Yabal apas te skʼanojel yoʼtan te Jehovae?

¿Yabal apas te skʼanojel yoʼtan te Jehovae?

Wokolawal yuʼun te la alokʼes atiempo ta yilel te folleto ini yuʼun jich la anaʼbon jbakotik ta lek-a, la awil te bintik ya jpaskotik sok bin utʼil yakonkotik ta aʼtele. Kʼotniwan ta awoʼtan te joʼonaxkotik te yakonkotik ta spasel te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini. Ya kikʼatkotik ta snopelxan ta swenta te Diose. Albeya yaʼiy te jayeb machʼatik ay awuʼun sok awamigotak ta swenta te bin yakat ta snopele, sok jokinawonkotik ta spisil ora ta tsoblejetik te ya jpaskotike (Hebreos 10:23-25).

Te kʼalal ya anopxan ta swenta te Jehovae, jichme ya xkʼotxan ta awoʼtan-a te bitʼil kʼuxat ta yoʼtane. Tey-abi ya stijbat awoʼtan ta spasel te banti kʼalal ya xjuʼ awuʼun te jichuk kʼux ta awoʼtan euk te Diose (1 Juan 4:8-10, 19). Jaʼ yuʼun, ¿bin utʼil ya awakʼ ta ilel ta akuxlejal ta jujun kʼajkʼal te kʼux ta awoʼtan te Diose? ¿Bin yuʼun te lek ya xkʼot ta atojol te schʼuumbeyel te smantal ta swenta te bintik lek ta pasele? ¿Bin ya stijbatxan awoʼtan yuʼun jich ya ajokinonkotik ta spasbeyel te skʼanojel yoʼtan te Diose? Te machʼa ya yakʼbat nojptesel ta Biblia jaʼme ya skoltayat ta snaʼel te sujtib te jojkʼoyeletik ini, jich te jaʼat sok te jayeb machʼatik ay awuʼune yame «xʼayinex ta stojol te scʼuxul yoʼtan Dios te [...] ya yaʼbeyex acuxlejalic sbahtel qʼuinal» (Judas 21).

Ya kikʼatkotik ta spisil koʼtankotik te yakuk awakʼbeyxan yipal ta snopel te be yuʼun te smelelil kʼope. Te snopel te folleto ini: «Ayinanikme ta stojol te skʼuxul yoʼtan te Diose» yame skoltayatxan.