Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Machʼatik ya spasik te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini?

 LECCIÓN 11

¿Bin yuʼun te ya jtsob jbakotik ta mukʼul tsoblejetike?

¿Bin yuʼun te ya jtsob jbakotik ta mukʼul tsoblejetike?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Yabal awil te machʼatik tseʼelnax yoʼtanik ta lokʼombae? Ayik ta jun mukʼul tsoblej kuʼunkotik. Jichnix bitʼil te j-abatetik yuʼun Dios ta nameye, la yichʼik albeyel ta mantal te yakuk stsob sbaik oxeb buelta ta jaʼbile, tseʼelnax koʼtankotik yuʼun te kʼalal utsnax ya jtsob jbakotik euke (Deuteronomio 16:16). Ta jujun jaʼbil ya jpaskotik oxeb buelta te mukʼul tsoblejetik jich bitʼil, te mukʼul tsoblej yuʼun jun kʼajkʼal, te mukʼul tsoblej yuʼun cheb kʼajkʼal, sok te mukʼul tsoblej yuʼun oxeb kʼajkʼal. ¿Bintik lekilal ya yakʼbotik ini?

Ya yakʼ te junax ya x-ayinotik sok te kermanotaktike. Bujtsʼanax kʼinal la yaʼiyik te israeletik te kʼalal la yalbeyik yutsil skʼoplal te Jehová «ta banti stsoboj sbahic te ants-winiquetic», jaʼnix jich te joʼonkotike kʼax tseʼelnax koʼtankotik euk ta yichʼel ta mukʼ te Dios te kʼalal ya jtsob jbakotik sok te hermanoetike (Salmo 26:12; 111:1). Te mukʼul tsoblejetik ini ya yakʼ jokin jbakotik sok yantik Testigoetik te talemik ta yantik congregación jaʼnix jich kʼalalto ta yantik nacionetik. Ta olil kʼajkʼal pajal ya xweʼonkotik ta yutil te banti ya yichʼ pasel te mukʼul tsobleje, jich ya jnaʼbeyxan jbakotik ta lek-a (Hechos 2:42). Tey ya xchiknaj ta ilel-a te kʼuxul oʼtanil te ya yakʼ te junax ya x-ayinotik sok spisil te hermanoetik te ayik ta swolol Balumilale (1 Pedro 2:17).

Ya skoltayotik ta smukʼubteselxan te bin ya jnoptik ta swenta Dios. Te israeletik la staik lekilal te kʼalal «cʼoht ta yoʼtanic te bin aʼbot snopique» ta swenta te sJun te Diose (Nehemías 8:8, 12). Jaʼnix jich te joʼonkotike mukʼ skʼoplal ta koʼtankotik te pʼijubtesel te ya yichʼ akʼel ta mukʼul tsoblejetike. Te jujun mukʼul tsoblej ya scholbey skʼoplal jun tema te lokʼem ta Biblia. Ta swenta discursoetik te ya jmulantik yaʼiyel, sok ay bintik ya yichʼ akʼel ta ilel señail yuʼun ya yakʼ jnoptik bin utʼil ta pasel te skʼanojel yoʼtan te Diose. Jaʼnix jich ya yakʼ smukʼul kʼinal kaʼiytik te kʼalal ya jchʼam kaʼiytik te machʼatik ya xkʼax yalik te bin utʼil stsalojik te wokoliletik staojik ta skaj te j-abatotik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini te kʼax chujkʼultik sbae. Ta jujun mukʼul tsoblej yuʼun oxeb kʼajkʼal ay bin ya yakʼik ta ilel señail te lokʼem ta Biblia te ya slapik kʼuʼul jich bitʼil ta namey te ay bintik lek ya yakʼ jnoptik jilele. Ta jujun mukʼul tsoblej ya x-ayin ichʼ jaʼ ta swenta te machʼatik ya yakʼik ta ilel te ya yakʼ sbaik ta stojol te Dios ta spasbeyel te yaʼtele.

  • ¿Bin yuʼun te ya yakʼ tseʼel oʼtanil te mukʼul tsoblejetike?

  • ¿Bin utʼil ya skoltayat te yakuk xbaat ta junuk mukʼul tsoblej kuʼunkotike?