Estonia

Zimbabue

Mongolia

Puerto Rico

Spisil te sNail Tsoblej yuʼun te sTestigotak te Jehovae yichʼojbey te schʼul biil te Diose, jaʼ yuʼun ya skʼan te maʼyuk yabakule sok te lekuk ay spisil te bintik ay tey-ae, melel jaʼ jun aʼtelil te mukʼ skʼoplal, sok tey ochem skʼoplal euk-a te yichʼel ta mukʼ te Diose. Jpisiltik ya xjuʼ ya xkoltaywanotik.

Akʼa jap jbatik ta smesel sok skusel te na te kʼalal ya xlaj koʼtantik ta tsobleje. Te kʼalal ya xlaj ta jujun buelta te tsobleje, te swinkilel te congregación ya sjap sbaik ta smesel sok skusel te sNail Tsobleje, jun buelta ta semana ya skusik ta lek. Jtul anciano o siervo ministerial ya yil te aʼtelile, ta swenta ini jaʼ ya stʼun te bin ay ta lista yuʼun te aʼtelile jich bitʼil: smesel, sjuxel te piso, slokʼesbeyel stanul sok scholanel te sillaetik, spokel sok yakʼbeyel spoxil te bañoetike, skusel te ventanaetik sok te espejoetik, schʼojel kʼaʼpal, slokʼesel te abak sok schajpanel te bintik ay ta sjoyobal te nae. Jun buelta ta jun jaʼbil ya yichʼ akʼbeyel skʼajkʼalel ta smesel sok skusel ta lek spisil te sNail Tsobleje. Te yakʼbeyel jtebuk yaʼtel te alaletike jichme ya kakʼbeytik ta yoʼtanik te yichʼel ta mukʼ te banti ya kaʼiytik skʼop Diose (Eclesiastés 5:1).

Akʼa koltaywanukotik ta schajpanel te banti ya skʼane. Ta jujun jaʼbil ya yichʼ ilel ta lek te yutil sok ta sjoyobal te sNail Tsobleje yuʼun jich ya yichʼ naʼel te banti ya skʼan chajpanel o lekubteselxan yuʼun jich lek ay-a sok jich ma xyichʼ lajinel takʼin ta patil te ma puersauke (2 Crónicas 24:13; 34:10). Te sNail Tsoblej te maʼyuk yabakul sok te leknax ta ilele jaʼme te banti tʼujbilnax ya kichʼtik ta mukʼ te Diose. Teme ya jap jbatik ta koltaywanej yuʼun ta slekubteselxan te sNail Tsobleje, jichme ya kakʼtik ta ilel te ay bayal skʼoplal ta koʼtantike soknix te kʼax kʼux ta koʼtantik te Jehovae (Salmo 122:1). Sok jichme ya kakʼtik ta ilel lek jtaleltik ta stojol te jlumaltike (2 Corintios 6:3).

  • ¿Bin yuʼun te ya skʼan ilel kuʼuntik te banti ya kaʼiytik skʼop Diose?

  • ¿Bintik aʼtelil ya yichʼ pasel yuʼun jich maʼyuk yabakul-a te sNail Tsobleje?