Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 LECCIÓN 8

¿Bin yuʼun te leknax te jkʼuʼ jpakʼkotik te kʼalal ya xboonkotik ta tsoblejetike?

¿Bin yuʼun te leknax te jkʼuʼ jpakʼkotik te kʼalal ya xboonkotik ta tsoblejetike?

Islandia

México

Guinea-Bissau

Filipinas

¿Labal awilix te leknax te jkʼuʼ jpakʼkotik te kʼalal ya xboonkotik ta tsoblej jich te bitʼil ya xchiknaj ta lokʼombaetik ta folleto ini? ¿Bin yuʼun te ya kichʼkotik ta wenta te bin yilel te jkʼuʼ jpakʼkotik soknix te bitʼil ya jchʼal jbakotik, o ya jchajpan jbakotike?

Jaʼ yuʼun te ya kichʼkotik ta mukʼ te Diose. Melelnix-a te ma jaʼuk ya xbajtʼ yoʼtan ta yilel te Dios te bin kileltike (1 Samuel 16:7). Jich yuʼun te kʼalal ya jtsob jbakotike, te bin ya jkʼankotike jaʼ te ya kichʼkotik ta mukʼ te Diose soknix te hermanoetike. Te ayuk ya xbootik ta stojol jtul ajwalil o jtul presidente, yaniwan jchajpan jbatik ta lek, melel jich ya kakʼtik ta ilel te ya kichʼbeytik ta mukʼ te yaʼtele. Jaʼnix jich kʼoem te bin utʼil ya jchajpan jbatik te kʼalal ya xbootik ta tsobleje jich ya kakʼtik ta ilel te ya kichʼtik ta mukʼ te «Ajwalil yuʼun te nacionetique», te jaʼ te Dios Jehovae, soknix te na te banti ya kichʼtik ta mukʼe (Jeremías 10:7).

Yuʼun ya kakʼkotik ta ilel te bin jchʼuunejkotike. Te Biblia jich ya yal ta stojol te j-abatetik yuʼun te Diose, «te stojiluc soc ma ba cʼax bayel chʼalbilic» te bitʼil ya slap te skʼuʼ spakʼike, jich te bitʼil ya skʼan ta swenta te machʼatik «schʼuhunejic te Diose» (1 Timoteo 2:9, 10). Te kʼalal ya yal te kʼopil «ma ba cʼax bayel chʼalbilic», ya skʼan ya yal te ma jlaptik kʼuʼul pakʼal te chajpnax ta ilel ta skaj te kʼax toyol stojole, te kʼax pitsʼil sok te ya kakʼtik ta ilel te jbakʼetaltike. Jaʼnix jich te kʼalal ya yal te kʼopil «stojiluc», ya skʼan ya yal te lekuk ta ilel te jkʼuʼ jpakʼtike te manchuk biluknax yilel lapbile. Ta swenta te tsitsel te la yichʼtiklanix alele, jaʼme ya xjil ta swenta jujuntul te ants winiketik te bitʼil ya sle te skʼuʼ spakʼike. Te kʼalal leknax te bitʼil ya jchʼal jbatik o te ya jlap te jkʼuʼ jpakʼtike, jichme «lec ya xcʼoht scʼoblal te bin ay ta nopbeyel scʼoblal Dios, te Jcoltaywanej cuʼuntique», sok jichme ya yichʼ albeyel yutsil skʼoplal (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Te bitʼil leknax chapal ya xbootik ta tsobleje, jichme ya xjuʼ lek ya xkʼopojik te ants winiketik ta swenta te lum yuʼun te Jehovae.

Swenta yuʼun leknax ta ilel te jkʼuʼ jpakʼtike ma puersauk te kʼax toyol stojole, jaʼnax teme maʼyuk yabakule. Manchukme maʼyuk te akʼuʼ ta swenta yuʼun te tsobleje, ikʼbilatnanixme-a yuʼun ya xbaat ta sNail Tsoblej.

  • ¿Bin yuʼun te kʼax tulan skʼoplal te leknax ta ilel te jkʼuʼ jpakʼtik te kʼalal ya xbootik ta yichʼel ta mukʼ te Diose?

  • ¿Bintik tsitsel yuʼun Dios te ya skʼan ya stojobtesotik te kʼalal ya jtsatik te bin utʼil ya jchʼal jbatike?