Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Machʼatik ya spasik te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini?

 LECCIÓN 19

¿Machʼatik-a te «abat te jun yoʼtan soc pʼij»

¿Machʼatik-a te «abat te jun yoʼtan soc pʼij»

Jpisiltik ya jta jlekilaltik ta swenta te makʼlinel yuʼun te Diose

Te kʼalal jtebxanix skʼan xlaj-a te Jesuse, kʼopoj ta stukel sok te chantul jpuk kʼopetik yuʼune te jaʼik te Pedro, Santiago, Juan sok te Andrés. Te kʼalal la yal te Jesús te ya xchaʼtal ta slajibal kʼajkʼale, la spas jun jojkʼoyel te kʼax tulan skʼoplale: «¿Machʼa yac awaʼiy a te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij, te aʼbot scuentahimbe sna te yajwal yuʼun ya yaʼiy macʼlinwanej ta yorahil?» (Mateo 24:3, 45; Marcos 13:3, 4). Ta swenta te bintik la yal te Jesuse, jich bitʼil te jaʼ yajwalik kʼoeme, la yal ta jamal te ay jtsojb te machʼatik spisil ora ya xmakʼlinwanik ta swenta te skʼop Dios ta stojol te jnopojeletik yuʼune, te kʼalal ayikix ta slajibal kʼajkʼal-ae. ¿Machʼatik-a?

Jaʼik smelelil jtsʼaklinwanejetik yuʼun te Jesús te tsabilik yuʼun te chʼul espiritue. Te «abat» ya smakʼlin ta yorail te sjoʼtak te pajal yakik ta yichʼel ta mukʼ te Jehová. Jaʼ ayonkotik ta skʼab te «abat» ini swenta ya yakʼbonkotik te bin ya xtuun kuʼunkotik ta yoraile (Lucas 12:42).

Ya swentaimbeyik te sna te Diose (1 Timoteo 3:15). Te Jesús jaʼ la yakʼbey ta skʼab te «abat» te mukwʼul aʼtelil yuʼun ya swentain te lum yuʼun Jehová liʼ ta Balumilal, te bintik smakoj te aʼtelil-abi jaʼ te ya skanantay te biluketik yuʼun te lum yuʼun te Diose, sok jaʼ ya yil te aʼtelil ta scholel skʼop Dios sok jaʼ ya yil te nojptesel te ya kichʼtik ta congregacionetike. Jaʼ yuʼun ya yakʼ te bin ya xtuun kuʼunkotik te kʼalal jaʼ yorail te ya xtuun kuʼunkotike, te «abat te jun yoʼtan soc pʼij» ya smakʼlinonkotik ta swenta te junetik sok te yantikxan bintik lokʼem ta Biblia te ya jtuuntestik ta scholel skʼop Diose soknix ta swenta te bintik ya yichʼ kʼasesel ta tsoblejetik sok ta mukʼul tsoblejetik kuʼunkotike.

Te «abat» te jun yoʼtane jaʼ ya stʼun te smelelil kʼop te ay ta Bibliae, sok ya spas te aʼtelil te ay ta swenta te jaʼ te scholel te lek yachʼil kʼope, sok pʼij melel jaʼ ya swentain ta lek spisil te bintik ay ta swenta te Cristo liʼ ta Balumilale (Hechos 10:42). Te Jehová yak ta yakʼel bendición ta swenta te aʼtelil te yak ta pasele, melel yak ta moel te yajtalul te sTestigotake sok yak ta yakʼel bayal weʼelil ta swenta te sKʼope (Isaías 60:22; 65:13).

  • ¿Machʼa la stsa te Jesús swenta ya smakʼlin te jnopojeletik yuʼune?

  • ¿Bin ya skʼan ya yal te jun yoʼtan sok pʼij te «abat» ini?