Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Manchukme ay ya xbeenotik ta mukʼul selva o te kʼalal ma kʼepeluk te kʼinale, jich bitʼil te stestigoonkotik yuʼun te Jehová yananix xboonkotik ta jtsoblejkotik-a. ¿Bin yuʼun te tulan skʼoplal kuʼunkotik te ya jtsobilan jbakotik sok te hermanoetik manchukme ay wokolil ta jkuxlejalkotik o lujbenonkotik yuʼun te aʼtel ta kʼajkʼal-abi?

Ya skoltayonkotik ta sitintayel te wokoliletik ta jkuxlejalkotike. Ta swenta te bitʼil tulan skʼoplal te ma xkijkʼitay jbakotik ta tsoblejetike, te jpuk kʼop Pablo la yal te talel kʼaxeluk ya juk jbakotike (Hebreos 10:24). Te kʼopil te «ya juk jbatike», ya skʼan ya yal te talel kʼaxeluk ya jnaʼbey jbakotik sok te yakuk jkoltaykotik te yantike. Te kʼalal ya jnaʼbeykotik sba te hermanoetik ta congregacione, yame kilkotik te ay juʼem yuʼunik stsalel wokoliletik jich bitʼil te ay yak ta kʼaxel ta jtojolkotik euke, jich yuʼun ya xjuʼ ya skoltayonkotik ta stsʼikel te wokoliletike.

Ya yakʼ te junuknax koʼtankotik ta spisil orae. Tey ta tsoblejetik joytaybilonkotik ta hermanoetik te kʼax lek ya kil jbakotik soke, ma jipuknax te ya jnaʼbeykotik sbae. Soknix ay junchebuk buelta te ya jokin jbakotik sok te hermanoetik ta weʼel sok ta paxial. ¿Bin koltayel ya jtakotik te kʼalal jich ya yichʼ pasel ini? Ya yakʼ kilkotik te ay skʼoplal ta koʼtankotik te yantike, melel jich ya stulantesxan te kʼuxul oʼtanil te ya yakʼ te junax ayonkotike. Te kʼalal ay swokolik te hermanoetike, ora ya xbajtʼ kakʼbeykotik koltayel ta skaj te bitʼil leknax ya kil jbakotik soke (Proverbios 17:17). Te kʼalal ya jokin jbakotik sok te hermanoetike, jich ya kakʼkotik ta ilel te ay skʼoplal ta koʼtankotik te yantike (1 Corintios 12:25, 26).

Ya kikʼatkotik te yakuk awamigoin aba sok te machʼatik yakik ta spasel te skʼanojel yoʼtan te Diose. Jaʼ-abi yame ata ta swenta te stestigotak te Jehová. Ma xawakʼ te ay bin ya skomat yuʼun ya ajokinonkotik ta tsoblejetik.

  • ¿Bintik lekilal ya jtakotik te kʼalal ya jtsojb jbakotik sok te hermanoetik ta congregacione?

  • ¿Bin ora ya akʼan ya xbajtʼ anaʼbey sba te hermanoetik ta congregacione?