Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Machʼatik ya spasik te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini?

 LECCIÓN 2

¿Bin yuʼun te la jbiilinkotik testigo yuʼun Jehová?

¿Bin yuʼun te la jbiilinkotik testigo yuʼun Jehová?

Noé

Abraham sok Sara

Moisés

Jesucristo

Bayal ta jtul ants winiketik te ya skuyik te yachʼilto te jreligionkotike. Jaʼukmeto, ay kʼaxemix ta dos mil setecientos jaʼbil, te smelelil Diose la yakʼbey sbiilin jich bitʼil testigoetik te j-abatetik yuʼune (Isaías 43:10-12). Te kʼalal mato sta-a te jaʼbil 1931 naʼbil jbakotik jich bitʼil Te machʼatik ya snopik te Bibliae. ¿Bin yuʼun te la jbiilinkotik testigo yuʼun Jehová?

Yuʼun jich ya yakʼ ta naʼel machʼa-a te Dios kuʼunkotike. Te sbiil te Dios, te jaʼ te Jehová, kʼaxemto ta jukmil buelta ya xchiknaj ta Biblia, jich bitʼil ay ta junetik te la yichʼtiklan tsʼibayel ta namey kʼinale. Ay bayal te Bibliaetik te sjeltayojik ta Kajwal o Dios te biilil ini. Jaʼukmeto te smelelil Diose la yakʼ sba ta naʼel ta stojol te Moisés jich bitʼil Jehová sok jich la yal: «Ha me jbihil scuenta sbahtel qʼuinal» (Éxodo 3:15). Jaʼ jich la yakʼ ta naʼel te ma pajaluk sok te lotil diosetike. Tseʼelnax koʼtankotik yuʼun te kichʼojbeykotik te schʼul biil te Diose.

Yuʼun ya yakʼ ta naʼel te kaʼtelkotike. Ay bayal ta jtul ants winiketik te la yakʼik ta naʼbeyel skʼoplal te schʼuunel yoʼtanik ta stojol te Jehovae, te machʼa nail jich la spas ini, jaʼ te Abel te toj yoʼtane. Te jayebix siglo kʼaxem tale, ay yantik te jaʼnix jich la spasik euk jich bitʼil te Noé, Abraham, Sara, Moisés sok te Davide, tey ajtaybilik-a te banti «tsobol ta tuhl testigohetic» (Hebreos 11:4–12:1). Jich bitʼil te ay jtul machʼa ya x-ayin ta testigo ta chajpajibal ta swenta skoltayel jtul ants winik te maʼyuk smule, jaʼnix jich te joʼonkotike chapalonkotik ta yakʼel ta naʼel te bin smelelil ta stojol te Dios kuʼunkotike.

Yuʼun ya jkʼayimbeykotik stalel te Jesuse. Ta Biblia ya yalbey skʼoplal te Jesús te «ha te testigo te stalel jun yoʼtan soc te melel» (Apocalipsis 3:14). Jaʼnix la yal te jaʼ la yakʼ ta naʼel te sbiil te sTate sok te jaʼ tal ta yalel ta jamal te smelelil kʼop ta stojol te Diose (Juan 17:26; 18:37). Jaʼ yuʼun te smelelil jnopojeletik yuʼun te Jesuse yame skʼan ya yichʼbeyik te sbiil te Jehovae sok ya skʼan ya spukbeyik ta alel skʼoplal. Jaʼ te bin ya jpaskotik tulan ta spasel te testigoonkotik yuʼun te Jehovae.

  • ¿Bin yuʼun te la jbiilinkotik testigo yuʼun Jehová te ma jaʼukix Te machʼatik ya snopik te Bibliae?

  • ¿Bin ora jajch ta chiknajel ta Balumilal testigoetik yuʼun te Jehovae?

  • ¿Machʼa-a te mukʼul testigo yuʼun Jehová ta namey tale?

Naʼbeyaxan skʼoplal

¿BIN YA YAKʼ TA NOPEL TA SMELELIL TE BIBLIAE?

Te bin-utʼil ta tuuntesel sok bin ya skʼan ya yal te sbiil Diose

Bayal Bibliaetik te maba yichʼojbey sbiil te Diose. ¿Bin yuʼun? Bayal skʼoplal te ya jtuuntesbeytik sbiil te Diose.