Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik (Estados Unidos)

Alemania

Kenia

Colombia

Te kʼopil Betel talem ta hebreo kʼop te ya skʼan ya yal «sNa Dios» (Génesis 28:17, 19). Te biilil ini ya xjil yuʼun ta lek te jich ya yichʼ albeyel te mukʼul naetik te ay kuʼunkotik ta swolol Balumilale jaʼ te bantito kʼalal ya yichʼtiklan ilel sok ya yichʼ akʼel koltayel ta swenta te scholel skʼop Diose. Te Jtsojb Jwolwanejetik ay ta Betel yuʼun Estados Unidos ta Nueva York, te banti ya yichʼ ilel spisil te aʼtelil ya yichʼ pasel ta naetik yuʼun Betel te ayik ta yanyantik nacionetik. Te hermanoetik te ya x-aʼtejik ta Betel jich kʼoem te bitʼil junax smeʼ statike, melel pajal ya xweʼik, ya xnainik sok ya x-aʼtejik soknix pajal ya snopik te bin ya yal Biblia jich junax ayik ta spisilik (Salmo 133:1).

Te machʼatik ayik ta Betel slokʼesoj sba ta yoʼtanik ta spasel te aʼtelil te tulan skʼoplale. Ta jujun na Betel ay winiketik sok antsetik te yakʼoj sbaik ta spasbeyel te skʼanojel yoʼtan te Dios ta spisil ora soknix ya yakʼik koltayel ta swenta te scholel skʼop Diose (Mateo 6:33). Maʼyuk machʼa ya yichʼ stojolik, jaʼukmeto ta spisilik ya yichʼik akʼbeyel skuartoik, sweʼelik, sok ya yichʼik akʼbeyel jtebuk stakʼinik swenta te bintik ya xtuun yuʼunike. Ta jujuntul akʼbilik te banti ya x-aʼtejike, ay machʼatik ya x-aʼtejik ta oficinaetik, ta pas weʼelil, ta weʼibal na, ay yantik ya x-aʼtejik ta banti ya yichʼ lokʼesel te junetik o ta banti ya yichʼ nupʼtiklanel te libroetik sok ay yantik te ya x-aʼtejik ta skusel te kuartoetik, ta sakʼel pakʼetik soknix ay ya x-aʼtejik ta schajpanel te bintik ya stsʼiʼlaj sok yantikxan bintik.

Bayal aʼtel ta Betel te banti ya yichʼ akʼel koltayel ta swenta te scholel skʼop Diose. Te Betele, jaʼ baem yoʼtan ta spasel te ya yakuk xkʼot ta stojol spisil ants winiketik te bin smelelil ya yal te Bibliae. Jich bitʼil te ya yakʼ ta ilel te folleto ini, te kʼalal la yichʼ tsʼibayele la yichʼ ilel yuʼun te Jtsojb Jwolwanejetik te jich la stikunik bael ta swenta computadoraetik ta bayal ta tsojb te machʼatik ya skʼasesik ta yantik kʼopiletik ta swolol Balumilal, ya yichʼ lokʼesel ta maquinaetik te oranax ya x-aʼtejik te ay ta bayal ta pam nacionetik, sok ya yichʼ tikunel bael ta congregacionetik te kʼaxemto ta cien mil ta chajpe. Spisil te aʼtelil ya yichʼ pasel ta Betel jaʼme yuʼun te ya yichʼ akʼel koltayel ta swenta te scholel te lek yachʼil kʼop te ya skʼan pasel ta oranaxe (Marcos 13:10).

  • ¿Machʼatik-a te ya x-aʼtejik ta Betele, sok bintik ya x-akʼbotik tey-a?

  • ¿Bin aʼtelil te oranax ya skʼan pasel te jaʼ ya yichʼ koltayel yuʼun te Betele?