Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Nojptesa te awal anichʼnabike

 LECCIÓN 13

Te Timoteo la skoltay te ants winiketike

Te Timoteo la skoltay te ants winiketike

Te Timoteo jaʼ jtul kerem te akʼbot bayal stseʼelil yoʼtan te kʼalal la skoltay te yantike. Jaʼ yuʼun la yulaʼtay bayal ta chajp lumetik ta swenta skoltayel te ants winiketike. Tʼujbil te bintik kʼax ta skuxlejale. ¿Yabal akʼan ya jcholbatxan awaʼiy ta swenta te Timoteoe?...

Te machʼatik nojptesot ta swenta Jehová te Timoteo jaʼ te smeʼe sok te schuchuʼe

Te sbiil te lum te banti la yichʼ chʼitesel te Timoteo, jaʼ Listra. Eunice sbiil te smeʼe, Loida sbiil te syameʼe o te schuchuʼe. Jaʼik te machʼatik la snojptesik ta yalalilto te Timoteo ta swenta te Jehovae. Jaʼ yuʼun ta yalalilto la skʼan skoltay te ants winiketik ta snaʼbeyel sba te Jehovae.

Te kʼalal mukʼix-a te Timoteoe jich albot yuʼun te Pabloe: «Ya xboon ta scholel skʼop Dios ta yantik lumetik. ¿Yabal akʼan ya ajokinon bael?». Te Timoteo akʼbot bayal stseʼelil yoʼtan, jaʼ yuʼun jich la yalbey te Pabloe: «¡Yak, ya jkʼan!». Melel yuʼunix ya skʼan ya skoltay-a te ants winiketike.

 Te Timoteo bajtʼ sok te Pablo ta Tesalónica te ay ta lum Grecia. Jich bitʼil te namal ay te lume najtʼ beenik, ta patil beenik ta barco. Te kʼalal kʼotik tey-ae, la skoltayik bayal ta jtul ants winiketik ta snaʼbeyel sba te Jehovae. Jaʼukmeto ay chaʼoxtul ants winiketik te kʼax bayal ilinik yuʼune sok ay bintik chopol la schapik spasel. Ta swenta-abi te Pablo sok te Timoteoe bajtʼik ta yan lumetik ta scholel te skʼop Diose.

La sta stseʼelil yoʼtan sok tʼujbil te bin kʼax ta skuxlejal te Timoteo

Cheʼoxeb u ta patil, te Pablo la yalbey te Timoteo te akʼa bajtʼuk yan buelta ta Tesalónica. Yuʼun ya skʼan ya snaʼ stojol te bin utʼil ay te hermanoetike. Jaʼukmeto ay chaʼoxtul ants winiketik ta Tesalónica te maba lek ya yilik te jchʼuunjeletike. Jich bitʼil te ya xbajtʼ yan buelta tey-a te Timoteoe, ¡la spas tulan te manchuk ya xiw yoʼtane! ¿Labal schʼuun bael te Timoteo? Laj, la schʼuun bael. Melel ay skʼoplal ta yoʼtan te hermanoetike. Te kʼalal sujt tal ta stojol te Pabloe lek te bintik jul yalbey yaʼiye. ¡Melel te hermanoetik te ayik ta Tesalónica yakik ta spasbeyel yaʼtel te Jehovae!

Te Timoteo bayal jaʼbil aʼtej sok te Pablo ta spasbeyel yaʼtel te Jehovae. Jaʼ yuʼun te Pablo jich la stsʼibay jun buelta ta swenta te Timoteoe: «Ya jtikun bael te Timoteo yuʼun ya skoltay te hermanoetike. Melel maʼyuk yan te machʼa pajal soke. Kʼux ta yoʼtan te Jehovae soknix te ants winiketike».

¿Mabal jichuk te kʼux ta awoʼtan euk te ants winiketike? ¿Yabal akʼan ya akoltay euk te ants winiketik ta snaʼbeyel sba te Jehovae?... Jichme ya ata stseʼelil awoʼtan sok kʼax tʼujbilme te bintik ya xjuʼ ya kʼax ta akuxlejal jich bitʼil te Timoteoe.

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA:

  • 2 Timoteo 1:5; 3:15

  • Hechos 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Tesalonicenses 3:2-7

  • Filipenses 2:19-22