¿Bin yuʼun ilinik te ants winiketik ta stojol te Jeremiase?

Te Jehová la sle te bin utʼil la yakʼ ta lokʼesel ta yutil te poso te Jeremiase

Ay chaʼoxtul ants winiketik te ya x-ilinik sok ya slabanonkotik te kʼalal ya kalbeytik yaʼiy ta swenta te Jehovae. Ta swenta-abi, ¿mabal jichuk te ay ma lekuk ya kaʼiy jbatik yuʼune? Ayniwan jich ya xjuʼ ya jnoptik: «Ma jkʼan ya kalbeyix skʼoplal te Jehovae». ¿Aybal jich awaʼiyoj aba-abi?... Te Biblia ya scholbey skʼoplal ta swenta jtul winik te kʼux la yaʼiy ta yoʼtan te Jehovae, jaʼukmeto jteb ma la yijkʼitay ta yalbeyel skʼoplal te Jehovae. Te sbiil te winik-abi, jaʼ Jeremías. Akʼa kiltik te bin kʼax ta stojole.

Te kʼalal jchʼiel keremto-a te Jeremiase, la yichʼ albeyel yuʼun Jehová te ay bin tulan skʼoplal ya skʼan ya yakʼ ta naʼele. Jaʼ te ya yalbey te ants winiketik te akʼa yijkʼitayik spasel te bintik chopole. Jich bitʼil te tulan ta pasel-abi, tal xiwel ta yoʼtan te Jeremiase. Jaʼ yuʼun jich la yalbey te Jehovae: «Ma jnaʼ kʼop, melel keremonto». Jaʼukmeto jich albot yuʼun te Jehovae: «Mame xiwat, joʼonme ya jkoltayat».

 Jich yuʼun te Jeremiase jich jajch yalbey te yajwal te lume: «Teme maba ya ajel te atalelike, yame awichʼik castigo yuʼun». ¿Labal yichʼik ta mukʼ te bin la yichʼik albeyele?... Maʼuk, ay chaʼoxtul te la slabanik te Jeremiase sok ay yantik te ilinik ta stojole. ¡Soknix ay yantik te kʼan milotuk yuʼune! ¿Binwan yaʼiyel la yaʼiy sba te Jeremiase?... Bayal xiw yoʼtan yuʼun, melel jich la yal: «Ma jkʼan ya kalbeyix skʼoplal te Jehovae». Jaʼukmeto, ¿melelbal te bin la yale? ¿Labal yijkʼitay ta yalbeyel skʼoplal te Jehovae?... Maʼuk, ma la yijkʼitay. Ta swenta te bitʼil kʼax bayal kʼux ta yoʼtan te Jehovae, ma juʼ yuʼun yijkʼitayel ta yalbeyel skʼoplal. Ta swenta te bintik kʼax ta stojole ma la yakʼ sba ta stsalel yuʼun, jich yuʼun koltayot yuʼun te Jehovae.

Ta jun buelta, ay chaʼoxtul winiketik te kʼax chopolik te la schʼojik ochel te Jeremías ta yutil poso te kʼax kʼubule. Te Jeremiase yak ta mulelxan koel ta yutil te posoe, ma jaʼuknax-abi jaʼnix jich maʼyuk sweʼel sok maʼyuk jaʼ ya yuchʼ. ¡Te winiketik-abi jaʼ la skʼanik te yakuk xlaj te Jeremiase! Jaʼukmeto, ¿lajbal te Jeremiase? Maʼuk, melel jaʼnix te Jehová te la sle te bin utʼil la yakʼ ta lokʼesel ta yutil te posoe.

Ta swenta te bin la jnopbeytikix skʼoplale ya yakʼ ta ilel te manchukme aynix och xiwel ta yoʼtan te Jeremiase, ma la yijkʼitay ta yalbeyel skʼoplal te Jehovae. ¿Bin ya xjuʼ ya anop ta swenta te bin la spas te Jeremiase?... Ayniwan chaʼoxtul ants winiketik te ya xjuʼ ya slabanat o ya xjuʼ ya x-ilinik ta atojol te kʼalal ya awalbey skʼoplal te Diose. O ayniwan ya xjuʼ ya xkʼexawat o ya xiwat. Jaʼukmeto mame ayuk bin ora ya awijkʼitay ta yalbeyel skʼoplal te Jehovae. Julukme ta awoʼtan te spisilnanix ora jaʼ ya skoltayat-a te Jehovae, jich bitʼil la skoltay te Jeremiase.

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA: