Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Nojptesa te awal anichʼnabike

 LECCIÓN 7

¿Bin ya xjuʼ ya apas teme ayat ta xiwel sok teme atukel ya awaʼiy abae?

¿Bin ya xjuʼ ya apas teme ayat ta xiwel sok teme atukel ya awaʼiy abae?

Ilawil te tut kerem te ay ta lokʼombae. ¿Mabal jichuk te stukel ay sok te yak ta xiwele? ¿Aybal jich awaʼiyoj aba euk?... Jpisiltik ay jich ya kaʼiy jbatik. Te Biblia ya yalbey skʼoplal chaʼoxtul j-abatetik yuʼun Jehová te och xiwel ta yoʼtanike sok te stukel la yaʼiy sbaik euke, manchukme kʼux ta yoʼtanik-a te Jehovae. Te machʼa jich la yaʼiy sba-abi jaʼ te Eliase. Akʼa kiltik te bin kʼax ta stojole.

Te Jezabel yoʼtanuk kʼan smil te Eliase

Mato talem ta Balumilal-a te Jesús te kʼalal kuxin ta skʼinal Israel te Eliase. Te tiempo-abi te ajwalil yuʼun Israel sok te yiname ma kʼuxuk ta yoʼtanik te Jehová te smelelil Diose. Te sbiil te ajwalile jaʼ Acab, te yiname jaʼ Jezabel, jaʼ la yichʼik ta mukʼ te Baal te lotil diose. Jich yuʼun jteb ma spisiluk te ants winiketik ta Israel jaʼ yakik ta yichʼel ta mukʼ te Baale. Te ajwalil ants Jezabel kʼax chopol sok spisil kʼan smil te machʼatik yakik ta schʼuumbeyel smantal-a te Jehovae. Jich bitʼil te Elías te yak ta schʼuumbeyel smantal te Jehovae, ¡jaʼnix jich kʼan smil euk! ¿Bin ya xjuʼ ya spas te Eliase? ¿Bin la apas te jaʼukate?...

 ¡Namal bajtʼ ta anel! Bajtʼ ta jochol takin kʼinal sok la snakʼ sba ta yutil chʼen. ¿Bin yuʼun te la snakʼ sbae?... Yuʼun ay ta xiwel. Jaʼukmeto ma la skʼan xiw te jichuke. ¿Bin yuʼun te maʼuke? Melel snaʼoj te ya xkoltayot yuʼun te Diose. Ay koltaybilix yuʼun-a. Ta jun buelta la skʼopon Dios te Eliase, aʼiybot te skʼope, melel la yakʼ kouk tal kʼajkʼ ta chʼulchan te Diose. ¿Mabal jichuk te kʼax bayal yuʼel te Jehovae? Kʼax bayal te yuʼele. ¡Jich yuʼun la skʼan la smukʼulin yoʼtan te Dios te ya xkoltayot yuʼune!

¿Bin utʼil la yichʼ koltayel yuʼun Jehová te Eliase?

Te kʼalal ay ta yutil chʼen-a te Eliase, jich jojkʼoybot yuʼun te Jehovae: «¿Bin yakat ta spasel liʼ ini?». Jich la sjakʼ te Eliase: «Ay yantik ants winiketik te yakik ta schʼuunel-a te amantale, jaʼukmeto jtukelxanix jilemon ta ora ini. Soknix ayon ta xiwel yuʼun teme ay ya smilonik euke». Yuʼun la skuy te spisil la yichʼikix milel te machʼatik yakik ta schʼuumbeyel smantal-a te Diose. Jaʼukmeto jich albot yuʼun te Jehovae: «Maʼuk, ma atukeluk ayat, melel ayto jilem juk mil ta jtul ants winiketik te yakto ta yichʼbelonik ta mukʼe. Mame xiwat, melel ayme bin ya kakʼbat apas». Te kʼalal jich albot yuʼun te Diose, ¿bin utʼil la yaʼiy sba te Eliase?... ¡Kʼax bayal akʼbot stseʼelil yoʼtan!

Ta swenta te bin kʼax ta stojol te Eliase, ¿bin ya xjuʼ ya jnoptik yuʼun?... Jaʼ te manchuk atukeluk ya awaʼiy aba sok te manchuk ya xiwate, melel ay awamigotak te kʼux ta yoʼtanik te Jehová soknix te kʼuxat ta yoʼtanik euke. Jaʼnix jich mame xchʼay ta awoʼtan te bayal yuʼel stukel te Jehovae soknix te ya xjuʼ ya skoltayat ta spisil orae. ¿Mabal jichuk te ya yakʼbotik stseʼelil koʼtantik-abi?...

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA:

  • 1 Reyes 19:3-18

  • Salmo 145:18

  • 1 Pedro 5:9