Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Nojptesa te awal anichʼnabike

Te meʼil tatiletik ya stuuntesik te aʼyejetik ini ta snojptesel te yal snichʼnabik ta swenta te Bibliae.

Sjajchibal

Te kʼopiletik te ya yalbey skʼoplal te Deuteronomio ya xjuʼ ya skoltayak ta snojptesel te awal-anichʼane.

Ay bin tulan skʼoplal te ya yakʼ stseʼelil koʼtantik snaʼel

Te Biblia ay bin ya yalbey skʼoplal te jaʼnax ya snaʼ stukel te Diose sok te jaʼnax stukel ya xjuʼ ya yakʼ ta naʼele. ¿Yabal akʼan ya anaʼ bin-a?

Te Rebeca la yakʼbey stseʼelil yoʼtan te Jehová

¿Bin ya skʼan ya apas yuʼun ya awakʼbey stseʼelil yoʼtan te Jehová? Naʼbeya skʼoplal ta skʼoponel te aʼyej ini.

Te Rahab la smukʼulin yoʼtan te Jehová

Kʼopona te aʼyej ta swenta te Rahab sok ilawil te bin yuʼun kuxul jil sok te jayeb machʼatik ay yuʼun te kʼalal la yichʼ lajinel te Jericó.

Te achʼixe la yakʼbey stseʼelil yoʼtan te stat sok te Jehová

¿Bin-a te la skʼotes ta spasel te yantsil nichʼan te Jefté? ¿Bin utʼil ya xjuʼ ta jkʼayimbeytik te stalele?

Te Samuel spisil ora la spas te bin ya smulan te Jehová

Te Samuel spisil ora jaʼ la spas te bintik lek ya yil te Jehovae, manchukme chopol te bintik la spasik te yantike. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jtʼumbeytik te stalele?

Te David maba xiw yoʼtan

Kʼopona te aʼyej ini te lokʼem ta Biblia yuʼun jich ya anaʼbey skʼoplal te bin yuʼun ma xiw yoʼtan te Davide.

¿Bin ya xjuʼ ya apas teme ayat ta xiwel sok teme atukel ya awaʼiy abae?

Te kʼalal stukel la yaʼiy sba te Eliase, ¿bin utʼil koltayot yuʼun Jehová? ¿Bin ya yakʼ jnoptik te bin kʼax ta stojol te Eliase?

Te Josías la stsa ta lek te machʼatik la sjokin sba soke

Te Biblia ya scholbey skʼoplal ta swenta te Josías te la spas tulan te la yakʼ sba ta abatinel ta stojol te Diose. Ilawil te bin utʼil koltayot yuʼun te machʼatik la sjokin sba soke.

Te Jeremías ma la yijkʼitay ta yalbeyel skʼoplal te Jehová

Kʼalal la yalbey skʼoplal Jehová te Jeremiase, te ants winiketik la slabanik sok ilinik ta stojol. ¿Bin yuʼun te ma la yakʼ sba tsalele?

Spisil ora la schʼuun mantal te Jesús

Aynix tulan ya kaʼiytik schʼuumbeyel smantal te jmeʼ jtatike. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya skoltayat te stalel te Jesús ta schʼuunel mantal?

¿Machʼatik la stsʼibaybeyik skʼoplal te Jesuse?

¿Yabal anaʼ machʼatik-a te kuxinik ta skʼajkʼalel te Jesuse soknix te la stsʼibaybeyik skʼoplal te Jesuse?

Te yal swix te Pablo maba xiw yoʼtan

Te kerem ini la skoltay te stajun yuʼun jich ma la yichʼ milel-a. ¿Bin utʼil la spas?

Te Timoteo la skoltay te ants winiketike

Ayin stseʼelil yoʼtan sok tʼujbil te bintik kʼax ta skuxlejal te Timoteoe. ¿Yabal amulan te jichuk akuxlejal euke?

Jtul Ajwalil ya swentain swolol te Balumilale

¿Bin yilel ya xkʼot te kuxlejalil te kʼalal ya swentain Balumilal te Jesuse? ¿Yabal akʼan ya xkuxinat tey-a?