Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Lek yachʼil kʼop te talem ta stojol Dios

 LECCIÓN 1

¿Bintik lek yachʼil kʼop ay ta jwentatik?

¿Bintik lek yachʼil kʼop ay ta jwentatik?

1. ¿Bintik lek yachʼil kʼop ay yuʼun Dios ta jwentatik?

Te Dios ya skʼan te yakuk smulambeyik yutsilal te kuxlejalil te ants winiketike. Ta swenta skʼuxul yoʼtan Dios ta stojol te ants winiketike, la spas te Balumilal sok spisil te bintik ay tey-ae. Nopolme ya yichʼ lajinel yuʼun Dios spisil te bintik ya yakʼ wokolile, jichme ya staik lek skuxlejalik ta spisil te ants winiketik ta pajel chaʼbeje. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jeremías 29:11.

Maʼyuk jtul ajwalil te juʼem yuʼun slajinel te utsʼinwanej, spisil te chamel sok te lajele. Jaʼukmeto ayme lek yachʼil kʼop, jtebxanix ya skʼan te bitʼil ya yichʼ lajinel yuʼun Dios spisil te ajwaliletik yuʼun te balumilale, tey-abi jaʼ ya yakʼ ta ajwalil te machʼa stsaojixe. Jich te lum yuʼune yame staik lamal kʼinal sok maʼyuk machʼa ya stsakotix ta chamel. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Isaías 25:8; 33:24, sok Daniel 2:44.

2. ¿Bin yuʼun te tulan skʼoplal te yachʼil kʼop ini?

Swenta yuʼun ya xlaj skʼoplal te wokolile, te Dios yame slajin spisil te chopol ants winiketik ta Balumilal (Sofonías 2:3). ¿Bin ora ya xkʼot ta pasel yuʼun ini? Spisil te bintik ya yakʼbey swokol te ants winiketik ta kʼajkʼal ini, yame xkʼot ta pasel, melel jich tsʼibaybil jilel ta Biblia. Spisil te bintik yak ta kʼaxel ta Balumilale jaʼ señail te bitʼil nopol ya slajinix spisil te bintik chopol te Diose. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Timoteo 3:1-5.

3. ¿Bin ya skʼan ya jpastik?

Yame skʼan ya jnoptik te Bibliae, melel jichme ya jnaʼbeytik sba-a te Diose, te Biblia jich kʼoem bitʼil tsʼibaybil carta te jtul lekil tatil ya stikumbey te yal snichʼnabe, ya yalbotik te bin utʼil ya xjuʼ ya jmulambeytik yutsilal te kuxlejalil ta ora ini sok bin ya xjuʼ ya jpastik swenta ya jtatik kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinal ta pajel chaʼbej. Ayniwan te machʼatik ma smulanik te ya anop te Bibliae. Jaʼukmeto mame xawakʼ schebajtesbat awoʼtan, melel te lekilal ya atae kʼaxme bayal yutsil stukel. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Proverbios 29:25 sok Apocalipsis 14:6, 7.