Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Lek yachʼil kʼop te talem ta stojol Dios

 LECCIÓN 7

¿Bin-a te Ajwalinel yuʼun te Diose?

 
¿Bin-a te Ajwalinel yuʼun te Diose?

1. ¿Bin-a te Ajwalinel yuʼun te Diose?

Jaʼ te bin utʼil ya xmantalteswan te Dios ta swenta jtul ajwalil kʼalalto ta chʼulchan te nopol ya slajin spisil te ajwaliletik yuʼun balumilal, sok jaʼme ya yakʼ xkʼot ta pasel te skʼanojel yoʼtan te Dios ta swolol Balumilal jich bitʼil te yak ta pasel ta chʼulchane. Te Ajwalinel yuʼun te Diose, jaʼme ya xjuʼ skoltay te ants winiketike, melel ya spas te junax yoʼtan ya yakʼ sbaik spisil te ants winiketik liʼ ta Balumilal. ¿Mabal jichuk te jaʼ lek yachʼil kʼop spisil ini? Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10, sok 24:14.

Jich bitʼil te yananix skʼan jtul jwolwanej-a te banti ay pasaw ta mantale, jaʼnix jich te Jehová stsaoj te sNichʼan te Jesucristo jich bitʼil Ajwalil te ya xmantalaje. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 11:15.

2. ¿Bin yuʼun te jaʼ kʼax lekil ajwalil stukel te Jesuse?

Te sNichʼan te Dios jaʼ kʼax lekil ajwalil stukel, melel ay yutsil yoʼtan sok spisil ora toj te bintik ya spase (Juan 1:14). Soknix ay yuʼel ta skoltayel te ants winiketike, jaʼ ini yame stuuntes te kʼalal ya xpasawan ta mantal ta chʼulchan ta swenta te Balumilale. Melel te kʼalal chaʼkuxaj te Jesuse, mo bael ta chʼulchan te banti la smaliy ta swaʼel kʼab Dios swenta akʼbot yaʼtel ta mantalteswanej (Hebreos 10:12, 13). Jich akʼbot yaʼtel ta mantalteswanej yuʼun te Diose. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 7:13, 14.

3. ¿Aybal yantik ants winiketik te ya xmantalteswanik sok te Jesuse?

Te Biblia ya yal te ay jtsojb j-abatetik yuʼun Dios te ya xmantalteswanik sok te Jesuse. Ta Daniel 7:27 ya yalbey skʼoplal te machʼatik chʼultesbilike. Te machʼatik nail la stsa te Dios yuʼun la schʼulteslane jaʼ te jpuk kʼopetik yuʼun te Jesuse. Te Jehová yakto ta stsael ants winiketik ta kʼajkʼal ini te ay schʼuunel yoʼtanik ta stojole swenta yuʼun ya yichʼik chʼultesel yuʼun. Jich bitʼil te Jesús akʼbot sbakʼetal ta espíritu te  kʼalal mo bael ta chʼulchane, jaʼnix jich ya x-akʼbotik euk te ants winiketik ini te kʼalal ya xlajike. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 14:1-3 sok 1 Corintios 15:42-44.

¿Jayeb ta jtul te machʼatik ya xbajtʼik ta chʼulchane? Te Biblia ya yal te ajtaybilnaxe, te Jesús la yakʼbey sbiilin «tut jtsohb tuminchijetik» (Lucas 12:32). Jaʼ 144,000 ta jtul te jayeb machʼatik ya xmantalteswanik sok te Jesús ta swenta te Balumilale. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 14:1.

4. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la yichʼ otsesel ta ajwalil te Jesuse?

Te Jesús la yichʼ otsesel ta ajwalil ta chʼulchan ta yaʼbilal 1914, te bin nail la spase jaʼ te la schʼoj koel tal ta Balumilal te Satanás sok te j-abatetik yuʼune. * Ta swenta-abi kʼax bayal ilin te Pukuje jich jajch yakʼ bayal wokolil ta swolol Balumilal (Apocalipsis 12:7-10, 12). Teyto-abi xkechkon ta batsʼejel te wokolil ta stojol te ants winiketike. Te guerraetik, te tulan nijkʼel ta bayuk, spisil ta chajp chamel sok te wiʼnale, spisil ini ya yakʼ ta ilel te yak ta kʼoel ta pasel te señail te bin albil jilel skʼoplal te bitʼil nopol ya xmantalajix ta swenta Balumilal te Ajwalil tsabil yuʼun te Diose. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. ¿Bin yak ta spasel te Ajwalinel yuʼun te Dios ta kʼajkʼal ini sok bin ya spas ta pajel chaʼbej?

Ta swenta te scholel skʼop Dios ta swolol Balumilal, te Ajwalinel yuʼun te Diose yak ta stsobel te «ipal ants winiketik» ta spisil nacionetik. Millonetik ta jtul ants winiketik te pekʼel yoʼtanik yakʼoj sbaik ta wentainel yuʼun te Jesuse. Spisil te ants winiketik ini yame xkolik jilel te kʼalal ya yichʼ lajinel te chopol balumilal ta swenta te Ajwalinel yuʼun te Diose. Jich yuʼun teme ya jkʼan ya jtatik te bintik lek ya spas te Ajwalinel yuʼun te Diose yame skʼan ya jchʼuumbeytik smantal te Jesuse. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 7:9, 14, 16, 17.

Te kʼalal yak ta kʼaxel bael te jmil jaʼbile, te Ajwalil tsabil yuʼun te Diose jaʼme ya yakʼ xkʼot ta pasel te bin snopoj te Dios ta stojol te ants winiketik ta sjajchibalto tale. Yame xpastaj ta Nichimal kʼinal te Balumilale. Ta patil-abi, te Jesús yame yijkʼitaybey ta skʼab spisil te aʼtelil akʼbot yuʼun te sTate (1 Corintios 15:24-26). ¿Aybal machʼa ya akʼan ya acholbey yaʼiy ta swenta te Ajwalinel yuʼun te Diose? Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ párr. 6 Swenta ya anaʼbeyxan skʼoplal te bin albil jilel ta swenta te jaʼbil 1914, ilawil te página 215 kʼalalto ta 218 yuʼun te libro ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae?