Yame yaʼiy stojol te kʼalal ya jkʼopontik te Jehovae (1 Pedro 3:12)

Te Jehová ya xchʼam yaʼiy te kʼalal ya jkʼopontike (Salmo 65:2). Ya skʼan te yakuk kalbeytik te bin ay ta koʼtantike.

Yame skʼan ya akʼopon te Jehovae sok jaʼnaxme stukel.

 Ay bayal bintik ya xjuʼ ya kalbeytik te Dios te kʼalal ya jkʼopontike (1 Juan 5:14)

Kʼambeyame te akʼa yichʼix pasel te skʼanojel yoʼtan liʼ ta Balumilale, jich te bitʼil yakix ta pasel ta chʼulchane.

Te kʼalal ya akʼopon te Diose ya xjuʼ akʼambey te yakuk skoltayat ta spasel te bintik leke, ta sleel awaʼtel, te ayuk banti ya xnainate, te ayuk aweʼel awuchʼel soknix ta swenta akʼuʼ apakʼ. Jaʼnix ya xjuʼ akʼambey te yakuk yakʼbey yip yoʼtan te jchameletike.

Yame skʼan ya akʼopon Dios ta swentanax sbiil te Jesuse. Jichme ya awakʼ ta ilel te ya awal wokol yuʼun te bin la spas ta atojole.