Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Chʼama awaʼiy te bin ya yal te Diose jichme ya xkuxinat ta sbajtʼel kʼinal

 PARTE 5

Namey aʼyej yuʼun te Pulemal: ¿machʼatik la schʼam yaʼiyik te bin la yal te Diose?

Namey aʼyej yuʼun te Pulemal: ¿machʼatik la schʼam yaʼiyik te bin la yal te Diose?

Kʼax chopol te bintik la spas te ants winiketik ta skʼajkʼalel te Noé (Génesis 6:5)

Alnichʼnajik te Adán sok te Evae, jich pʼol bayal ants winiketik ta Balumilal. Jaʼnix jich ay yantik chʼul abatetik te la skʼaxuntaybeyik smantal te Diose, jich bitʼil te la spas te Satanase.

Koik tal ta Balumilal sok la skʼatpʼun sbaik ta winiketik yuʼun la skʼan la yikʼ yinaminik te antsetike. La staik yal snichʼnabik te kʼax chopolik sok kʼax bayal yipik te bitʼil yantik ants winiketike.

Noj ta chopol ants winiketik te Balumilale. Te Biblia jich ya yal «te bayel bintic chopol yac spasbelic te machʼatic ayic ta bahlumilal» sok te spisil ora jaʼ baem ta yoʼtanik snopel spasel te bintik chopole.

 La schʼuumbey smantal Dios te Noé jich la spas te arcae (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Te Noé lekil winik kʼax ta kʼinal. Albot yuʼun Jehová te ya laj yichʼ lajinel ta nojel jaʼ, o ta pulemal te chopol ants winiketike.

Te Jehová la yalbey te Noé te akʼa spas jun mukʼul kaxa te ya xjuʼ xlikot moel yuʼun te jaʼe, te naʼbil sba jich bitʼil arca. La yotseslan spisil te jayeb machʼatik ay yuʼune soknix spisil ta chajp chambalametik.

Te Noé la yaltiklambey te yantik ants winiketik te ya xtal te pulemale, jaʼukmeto ma la schʼuunik. Ay chaʼoxtul te tseʼlaywanike sok ay yantik te ilinik bayal yuʼune.

Te kʼalal pastaj yuʼun te arca te Noé, la yotseslan tey-a te chambalametike.