Te Jehová la stikun tal ta Balumilal te Jesuse (1 Juan 4:9)

Te kʼalal mato yichʼoj pasel-a te Adane, te Jehová la spas jtul chʼul abat ta chʼulchan te kʼax bayal yuʼele. Jaʼnix jich ya skʼan te Dios te yakuk jchʼam kaʼiytik te bin ya yal te machʼa kʼax mukʼ skʼoplal ini.

Te kʼalal kʼaxemix bayal jaʼbil-a te la yichʼ pasel te chʼul abat ini, te Dios la yakʼ ayinuk ta Balumilal jich bitʼil jtul alal ta swenta jtul achʼix te mato tabiluk ta winike, te la yayintes ta lum Belén. La yakʼbeyik sbiilin Jesús (Juan 6:38).

Te kʼalal kuxin ta Balumilal te Jesuse, la yakʼ ta ilel xkʼuxul yoʼtan sok slekil yoʼtan jich bitʼil te Jehovae. Jaʼ yuʼun te ants winiketike la skʼan sjokinik te Jesuse. Soknix ma xiw yoʼtan ta yalel te smelelil kʼop ta swenta te Diose.

 Manchukme ay bayal bintik lek la spas te Jesuse, ay bayal te machʼatik maba lek ilot yuʼune (1 Pedro 2:21-24)

Te Jesús maba lek la yichʼ ilel yuʼun te jwolwanejetik yuʼun te religión ta skaj te bitʼil albotik yuʼun te ma jaʼuk la yakʼik ta nopel te bin smelelile sok te maba lek te yaʼtelike.

Jaʼnix jich la slekubtes jchameletik sok ay la schaʼkuxajtes te machʼatik lajemik-ae.

Ta patil, te jwolwanejetik yuʼun te religión la yakʼik ta majel sok ta milel te Jesús ta skʼab te romanoetike.