Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Chʼama awaʼiy te bin ya yal te Diose jichme ya xkuxinat ta sbajtʼel kʼinal

 PARTE 3

¿Bin yilel-a te kuxlejalil ta tsʼumbil kʼinal Edene?

¿Bin yilel-a te kuxlejalil ta tsʼumbil kʼinal Edene?

Te Dios bayal bintik lek la yakʼbey te Adán sok te Evae (Génesis 1:28)

Te Jehová la spas te sbabial ants jaʼ te Evae, jich la yakʼbey yinamin te Adane (Génesis 2:21, 22).

Te Dios la spas tojil winik sok tojil ants te jaʼ te Adán sok te Evae. Maʼyuk bin chopol ay ta yoʼtanik sok ta sbakʼetalik-a.

Kuxinik ta tsʼumbil kʼinal Edén: te kʼax tʼujbil-ae, ay mukʼul jaʼ-a, ay teʼetik sok chambalametik-a. Yuʼunanix nichimal kʼinal-a.

Ya xkʼoponotik yuʼun-a te Jehovae sok ya xnojptesotik yuʼun-a. Te lajuk skʼanik kuxinel ta sbajtʼel kʼinal ta banti te nichimal kʼinale, la skʼan te lajuk schʼambeyik yaʼiy te bin la yal te Diose sok te lajuk schʼuumbeyik smantale.

 Albotik ta mantal yuʼun Dios te ma xjuʼ ya sloʼbeyik sit jpejtnax teʼ te ay ta awaltsʼunubile (Génesis 2:16, 17)

Ay jtul chʼul abat te la skʼaxuntaybey smantal te Diose. Te chopol chʼul abat ini jaʼ te Pukuj te jaʼnix te Satanase.

Albotik yuʼun Dios te Adán sok te Eva te ma sloʼbeyik sit jpejt teʼ te ay ta nichimal kʼinale, melel teme la sloʼike, ya xlajik yuʼun.

Te Satanás ma la skʼan te jaʼ ya schʼuumbeyik smantal Jehová te Adán sok te Evae. Ta swenta jkojt chan la yalbey te Eva te maba ya xlaj yuʼun teme ya sloʼ te sit teʼ te albil te ma xjuʼ ya sloʼe, sok albot yuʼun te jich ya xkʼot bitʼil te Diose. ¡Kʼax mukʼul lotil te bin la yale! (Génesis 3:1-5.)

Naʼbeyaxan skʼoplal

LEK YACHʼIL KʼOP TE TALEM TA STOJOL DIOS

¿Bin-a te skʼanojel yoʼtan Dios ta swenta te Balumilale?

Te Biblia ya schol te bin yuʼun la spas Balumilal te Diose, sok te bin ora ya xlaj te wokolile, sok bin ya xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbej soknix ta swenta te machʼatik ya xkuxinik tey-ae.