Jteb ma spisiluk te machʼatik lajemike ya xchaʼkuxajik tal ta Balumilal (Hechos 24:15)

Nopa awaʼiy ta swenta te bintik lek ya ata yuʼun teme la achʼuumbey smantal te Jehovae. Maba ya stsakatix chamel ta jkʼaxel sok wokolil yuʼun te meʼel mamalubele. Jaʼnix jich maʼyuk machʼatik chopol ya xkuxinik tey-a, jich yuʼun maʼyuk machʼa ya axiʼix tey-abi.

Maʼyukix bin kʼux sok maʼyukix okʼel. Maʼyuk machʼa ya xmeʼel mamalubix sok te ya xlaje.

 Yame x-ayinat sok awamigotak tey-a sok te jayeb machʼatik ay awuʼune. Kʼax bayalme yutsil te kuxinel ta Balumilal te kʼalal ya xpastaj ta nichimal kʼinale.

Maʼyuk machʼa ya xiwix sok tseʼelnaxme yoʼtanik tey-a te ants winiketike.

Te Ajwalinel yuʼun Dios yame slajin spisil te wokoliletike (Apocalipsis 21:3, 4)