Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAPITULO 43

Te mulil la spas te ajwalil David

Te mulil la spas te ajwalil David

Kʼalal laj te ajwalil Saúl, jaʼ och ta ajwalil te David. Ayix 30 yaʼbilal-a. Kʼax bael bayal jaʼbil, ta jun ajkʼabal te David ay ta sba sna la yil tal koel jtul tʼujbil ants. Te David la snaʼ stojol te Betsabé (Bat-Seba) sbiil te antse sok te nujpunem sok jtul soldado te Urías sbiile. Te David la stikun ta ikʼel te Betsabé swenta ya xtal ta smukʼul na, la sjokin ta wayel sok la sta yal te antse. Te David kʼan smuk te bin la spase. Jaʼ yuʼun la yalbey te jtsobaw yuʼun soldadoetik te jaʼ nail akʼa yakʼik te Urías te banti ay te guerra sok te akʼa yijkʼitayik stukele. Te Urías tey laj-a, ta patil te David nujpun sok te Betsabé.

Pero te Jehová la yil spisil te bintik chopol kʼot ta pasele. ¿Bin la spas te Jehová ta swenta-abi? La stikun te j-alwanej Natán swenta ya xkʼopoj sok te David. Te Natán jich la yalbey: “Ay jtul jkʼulej winik te bayal tuminchijetik yuʼun sok ay jtul pobre winik te jaʼnax ay jkojt tuminchij yuʼun te bayal kʼux ta yoʼtane. Te jkʼulej winik la spojbey te tuminchij te jip jkojt ay yuʼun te pobre winike”. Te David bayal ilin yuʼun sok jich la yal: “¡Ya skʼan ya yichʼ milel te jkʼulej winik-abi!”. Jich la yal te Natán: “¡Jaʼ pajalat sok te jkʼulej winik-abi!”. Te David bayal la smel yoʼtan sok jich la yalbey te Natán: “Jtaoj jmul ta stojol te Jehovae”. Te mulil la spase bayal wokolil la sta yuʼun soknix ta stojol te sfamiliae. Te Jehová la yakʼbey kastigo te David, pero la yakʼ kuxinuk, melel jamal la yal te smule sok pekʼel yoʼtan la yakʼ sba.

Te David la skʼan spas jun templo ta stojol te Jehovae. Te Jehová jaʼ la stsa te Salomón, te jaʼ snichʼan te David swenta jaʼ ya spas te temploe.  Jich yuʼun te David jajch schajpan te bintik ya stuuntes te Salomón sok la yal: “Te templo yuʼun Jehová kʼax mukʼme ya skʼan pasel. Te Salomón keremto, pero joʼon ya jkoltay ta schajpanel spisil”. Te David la yakʼ bayal stakʼin yuʼun ya yichʼ pasel te temploe. La sle te machʼatik ya snaʼik ta lek spasel aʼtelil, la stsob oro sok plata, la yichʼ tal teʼetik yuʼun cedro ta lum Tiro sok ta Sidón. Te kʼalal nopol ya xlajix-a te Davide, la yakʼbey te Salomón te splanoil te templo te bitʼil ya yichʼ pasel sok jich la yalbey: “Te Jehová la yalbon te bin-utʼil ya yichʼ pasel te templo sok la yakʼ jtsʼibay swenta ya kakʼbat. Jaʼme ya skoltayat. Mame xiwat, ya skʼan ayuk awip sok te ya apas te aʼtelile”.

«Te machʼa ya smuc smul, ma xpʼohl te bintic ay yuʼun, yan te machʼa ya yal ta jamal smul soc ya yihquitay spasel, ya me sta cʼuxultayel» (Proverbios 28:13).