Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAPITULO 25

Nailpakʼ templo te banti la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose

Nailpakʼ templo te banti la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose

Kʼalal ay ta wits Sinaí te Moisese, albot yuʼun Jehová te akʼa spas jun nailpakʼ templo. Jaʼ jun nailpakʼ te mukʼ skʼoplal te banti ya xjuʼ ya yichʼik ta mukʼ te Dios te israeletike. Jaʼnix jich ya xjuʼ ta ichʼel bael ta bayuk.

Te Jehová jich la yal: “Kʼanbeya te lum te akʼa yakʼik te bin ya xjuʼ yuʼunik yakʼel ta swenta spasel te nailpakʼ templo”. Te israeletik la yichʼik bael oro, plata, cobre, tʼujbil tonetik, takʼin chikinil, chʼokowiletik sok yantikxan. Jaʼnix jich la yakʼik stsotsil tuminchij, lino, snujkʼulel chambalametik sok yantikxan. La yakʼik ta ilel bayal slekil yoʼtanik, la skʼebanik bayal biluketik, jaʼ yuʼun te Moisés la yal: “Bayalix te biluketike. Ma xa awichʼikix tal”.

Bayal ta tul winiketik sok antsetik te ya snaʼik spasel lekil aʼteliletik, koltaywanik ta spasel te nailpakʼ templo. Te Jehová la yakʼtiklanbey spʼijil swenta lek la spasik-a te yaʼtelike. Ay machʼatik aʼtejik ta skʼatpʼunel ta ilo te stsotsil tuminchij, ta sjalel o ta sluchel te pakʼe. Ay yantikxan te aʼtejik sok te oro, la xotʼik sok la stuuntesik tonetik soknix la xotʼik teʼetik.

Te israeletik la spasik te nailpakʼ templo jich bitʼil la yal Jehová te ya skʼan pasele. La spasik jun tʼujbil kortina swenta ya yichʼ xatel ta cheb kuartoetik te nailpakʼ templo, jaʼ te Chʼul Awilal sok te Mero Chʼul Awilal. Ta Mero Chʼul Awilal tey ay-a te arka yuʼun chapbilkʼop te pasbil ta acasia teʼ sok ta oro. Tey ta Chʼul Awilal ay jun skajtijib kʼajkʼ te pasbil ta oro, jun mesa sok jun skajtijib te banti ya schikʼik pom. Ta yamakʼul ay jun mukʼul yawil jaʼ tey-a te pasbil ta cobre sok jun mukʼul skajtijib chikʼbil majtʼanil. Kʼalal te israeletik ya yilik te arka yuʼun chapbilkʼop, ya xjul ta yoʼtanik te la yalbeyik ta jamal te  ya schʼuunbeyik smantal te Jehovae. ¿Yabal anaʼ bin-a te chapbilkʼope? Jaʼ te bin jamal ya yichʼ alel te ya yichʼ pasel te mukʼ skʼoplale.

Jehová la stsa te Aarón sok te snichʼnab swenta ya xkʼotik ta sacerdoteetik soknix te ya x-aʼtejik ta nailpakʼ templo. Ya skʼan te ya skanantayik ta lek sok te ya yakʼik chikʼbil majtʼanil tey-a. Jaʼnax te Aarón te jaʼ mukʼul sacerdote ya xjuʼ x-och tey ta Mero Chʼul Awilal. Ya x-och jun buelta ta jujun jaʼbil swenta ya yakʼ te chikʼbil majtʼanil yuʼun te smul, smul te sfamilia sok smul spisil te lum Israele.

Jun jaʼbil slokʼelik ta Egipto-a te israeletik, juʼ yuʼunik spasel te nailpakʼ templo. Jich yuʼun ayix yuʼunik-a te banti ya yichʼik ta mukʼ te Jehovae.

Te Jehová la yakʼ tokal ta sba te nailpakʼ templo sok noj ta yutsilal. Jich la yakʼ ta ilel te tseʼel yoʼtan yuʼune. Teme ma stij sba te tokal ta sba te nailpakʼ templo, te israeletik tey ya xjilik te banti ayike. Pero teme ya stij sba te tokale, snaʼojikix-a te ya skʼan ya xbajtʼik ta yan lugar. Ya skolesik te nailpakʼ templo sok jaʼ ya stʼunik bael te tokale.

«Soc la jcaʼiy ay machʼa tulan cʼopoj tal ta mucʼul-huctajibal, hich la yal: Ya xnahinix Dios ta yohlil te ants-winiquetic, ya me sjoquin ta nahinel, ha pueblo ya xcʼoht yuʼun, ha nix ya xjoquinot yuʼun Dios soc ha Dios yuʼunic ya xcʼoht» (Apocalipsis 21:3).