Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Sjajchibal yuʼun te parte 4

Sjajchibal yuʼun te parte 4

Ta parte ini ya jnoptik ta swenta te José, Job, Moisés sok te israeletike. Spisil la stsʼikik bayal wokolil ta skaj te Pukuje. Ay chaʼoxtul la sitintayik ta swenta te bin ma stojiluk la yichʼik pasbeyel, chukel, mosoinel sok te bitʼil ay machʼa laj yuʼunik ta ajkʼnax. Pero te Jehová bayal ta chajp bin-utʼil kanantaywan. Teme ay awal anichʼnab, koltaya ta yilel te bitʼil te j-abatetik yuʼun Jehová ma chʼay te schʼuunel yoʼtanik manchukme bayal la sta swokolik.

Te Jehová la yakʼ lajunchajp wokolil yuʼun la yakʼ ta ilel te jaʼ bayalxan yuʼel te bitʼil yantik diosetik ta Egipto. Albeya ta jamal te bitʼil te Jehová la skanantay te lum yuʼun ta namey kʼinal sok te jaʼnix jich ya spas ta ora ini.

TA SECCION INI

KAPITULO 14

Jtul moso la schʼuunbey skʼop te Dios

Te José jaʼ la spas te bin leke, manchukme jich-abi la sta bayal swokol. ¿Bin yuʼun?

KAPITULO 15

Te Jehová ma chʼay ta yoʼtan te José

Manchukme namal ay ta stojol sfamilia te José, te Jehová spisil-ora sjokinej.

KAPITULO 16

¿Machʼa-a te Job?

La schʼuunbey smantal te Jehová manchukme wokol la yaʼiy spasel.

KAPITULO 17

Te Moisés jaʼ la stsa yichʼel ta mukʼ te Jehová

Te alal Moisés kol jilel ta skaj te la yakʼ ta ilel spʼijil te smeʼe.

KAPITULO 18

Jpejt chʼix yak ta tilel

¿Bin yuʼun te maba yak ta kʼajkʼel te jpejt chʼixe?

KAPITULO 19

Te sbabial oxeb wokolil

Te faraón la yakʼ ta wokolil te lum yuʼun ta skaj te stoybail yoʼtan te ma la schʼuun kʼope.

KAPITULO 20

Te wakebxan wokoliletik

¿Bin yuʼun te wokoliletik-abi ma pajaluk sok te sbabial oxeb wokoliletike?

KAPITULO 21

Te slajunebal wokolil

Ta skaj te kʼax tulan te wokolil ini, te jtoyba oʼtan faraón kʼax kʼux la yaʼiy-euk.

KAPITULO 22

Te milagro ta mar Rojo

Te faraón kol jilel ta swenta te Lajunchajp Wokolile, pero ¿yabal xkol jilel ta swenta te milagro ini?