Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Sjajchibal yuʼun te parte 12

Sjajchibal yuʼun te parte 12

Te Jesús jaʼ la scholbey skʼoplal te Wentainel ta chʼulchane. Jaʼnix jich la yakʼ ta nopel ta chʼultesbeyel sbiil te Dios te kʼalal ya yichʼ kʼoponel te Diose, te akʼa taluk te Wentainel yuʼune sok te akʼa yichʼ pasel te skʼanojel yoʼtan ta Balumilale. Teme ay awal anichʼnab koltaya te yakuk xkʼot ta yoʼtanik te bin-utʼil ya xtuun kuʼuntik ta jkuxlejaltik te skʼoponel Dios-abi. Te Jesús ma la yakʼ ta chebajtesel yoʼtan yuʼun te Satanás, jaʼ la yakʼ ta ilel te yuʼun-nix ay ta yoʼtan-a te smelelil yichʼel ta mukʼ te Diose. La stsatiklan te jpuk-kʼopetik yuʼune te jaʼ yiptajib ya xkʼotik yuʼun te Wentainele. Sok la skoltay te yantike jaʼ yuʼun la slekubtes jchameletik, la yakʼbey sweʼel te machʼatik ayik ta wiʼnal sok la schaʼkuxajtes chaʼoxtul  ants winiketik. Spisil te milagroetik-abi la yakʼ ta ilel te bin ya spas te Wentainel ta stojol te ants winiketike.

TA SECCION INI

KAPITULO 74

Te Jesús kʼatpʼuj ta Mesías

¿Bin la skʼan la yal te Juan te kʼalal la yal te jaʼ Jkolel Tuminchij yuʼun Dios te Jesuse?

KAPITULO 75

Te Satanás la spas ta prueba te Jesús

Te Satanás oxeb buelta la spas ta prueba te Jesuse. ¿Bin oxchajp la stuuntes te Satanás swenta la spas ta prueba te Jesuse? ¿Bin la yal te Jesús ta swenta-abi?

KAPITULO 76

Te Jesús la slokʼes ta templo te jchonbajeletik

¿Bin yuʼun te Jesús la slokʼeslan te chambalametik ta templo sok te la skotpʼin te mesaetik yuʼun te machʼatik ya sjelik takʼine?

KAPITULO 77

Jtul ants ta stsʼeel poso

¿Bin yuʼun te chajpnax la yaʼiy-a te samaritana te kʼoponot yuʼun te Jesuse? Te Jesús ay bin la yalbey te samaritana te maʼyuk machʼa yalojbey-ae, ¿bin-a?

KAPITULO 78

Te Jesús ya scholbey skʼoplal te Wentainel

Te Jesús la yakʼ ta «jtsob-ants-winiketik» te jnopojeletik yuʼune. Ta patil la spʼijubtes 70 ta tul swenta ya scholik te lek yachʼil kʼope.

KAPITULO 79

Te Jesús la spas bayal milagro

Chikan te banti bajtʼ te Jesuse, kʼanbot koltayel yuʼun te jchameletike sok la slekubteslan. Sok la schaʼkuxajtes jtul tut achʼix.

KAPITULO 80

Te Jesús la stsa te 12 ta tul jpuk-kʼopetik

¿Bin yuʼun la stsa te winiketik-abi? ¿Yatobal xjul ta awoʼtan te sbiilike?

KAPITULO 81

Pʼijubtesel ta wits

Te Jesús la snojpteslan ants winiketik ta swenta te bintik mukʼ skʼoplal.

KAPITULO 82

Te Jesús la snojptes ta skʼoponel Dios te jnopojeletik yuʼun

¿Bintik-a te la yal te Jesús te ya xjuʼ ya skʼanulanik te jnopojeletike?

KAPITULO 83

Te Jesús la smakʼlin bayal ta mil ants winiketik

¿Bin ya snojptesotik te milagro ini ta swenta te Jesús sok te Jehovae?

KAPITULO 84

Te Jesús been ta ba jaʼ

¿Yabal xkʼot ta awoʼtan te bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik te jpuk-kʼopetik kʼalal la yilik te milagro-abi?

KAPITULO 85

Te Jesús lekubteswan ta sábado

¿Bin yuʼun ay chaʼoxtul te ma la smulanik te bin la spas te Jesuse?

KAPITULO 86

Te Jesús la schaʼkuxajtes te Lázaro

Kʼalal la yil Jesús te yak ta okʼel te María, kaj ta okʼel-euk. Pero te mel-oʼtan kʼatpʼuj ta tseʼel-oʼtanil.