Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAPITULO 69

Te Gabriel la yulaʼtay te María

Te Gabriel la yulaʼtay te María

Te María jaʼ jtul jchʼiel achʼix te nainem ta lum yuʼun Nazaret ta Galilea sok ay bin yutoj sba sok te Elisabet. Te María ya xnujpun sok jtul karpintero te José sbiile. Kʼalal te Elisabet ayix wakeb u swoloj yal ta schʼujtʼ, te chʼul-abat Gabriel chiknaj ta stojol te María sok jich albot: “Tal jpatbat awoʼtan María, bayal kʼuxultaybilat yuʼun te Jehová”. Te María maba kʼot ta yoʼtan te bin albot yuʼun te Gabriele, jaʼ yuʼun cholbot yaʼiy: “Yame awol awal sok yame x-ayin akerem-al. Yame awakʼbey sbiilin Jesús. Jaʼme ajwalil ya xkʼot sok yame xjalaj sbajtʼelkʼinal te Wentainel yuʼune”.

Te María la yal: “Pero, maba tabilon ta winik. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya jta alal?”. Te Gabriel jich la yal: “Te Jehová spisil ya xjuʼ yuʼun spasel stukel. Te chʼul espiritu ya xtal ta atojol, jich ya ata alal. Te Elisabet te ay bin awutoj aba soke, jaʼnix jich swoloj yal ta schʼujtʼ”. Jich yuʼun  te María jich la yal: “J-abaton yuʼun te Jehová. Akʼa kʼotuk ta pasel ta jtojol te bin yaloje”.

Te María bajtʼ yulaʼtay te Elisabet te ay ta nainel ta jpam lum te ay ta witstikil. Te kʼalal kʼote, la spatbey yoʼtan, te Elisabet la yaʼiy te la stij sba te alal ta yutil schʼujtʼ. Jich noj ta chʼul espiritu, jich la yal: “María, te Jehová yakʼojbat bendision. Jaʼ jun mukʼul majtʼanil te ya xtal yulaʼtayon smeʼ te Kajwale”. Te María jich la yal: “Ya kalbey yutsilal te Jehová sok spisil koʼtan”. Jich te María jil oxeb u ta kuxinel ta sna te Elisabet, patil sujt bael ta sna ta Nazaret.

Kʼalal la snaʼ stojol te José te swoloj yal te Mariae, ma la skʼan nujpunix sok. Pero te chʼul-abat chiknaj ta swayich sok jich la yal: “Mame xaxiʼ te yak awikʼ awinamin te Mariae. Maʼyuk bin chopol spasoj”. Jich yuʼun te José nujpun sok te María, jich la yikʼ bael ta sna.

«Te Jehová ya spas spisil te bintic ya scʼan ya spas, ta chʼulchan, ta bahlumilal» (Salmo 135:6).