Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Sjajchibal yuʼun te parte 11

Sjajchibal yuʼun te parte 11

Ta parte ini ya xbajtʼ jkʼopontik te bintik ya yal te Escrituras Griegas Cristianas. Yame jnoptik bael te ayin te Jesús ta jun familia te maʼyuk lek stakʼinik te nainik ta jpam lume sok aʼtej sok te stat te jaʼ karpintero. Te Jesuse jaʼ ya xkʼot ta Jkoltaywanej yuʼun te ants winiketike. Te Jehová la stsa yuʼun jaʼ ya x-och ta Ajwalil yuʼun te Wentainel ta chʼulchane. Teme ay awal anichʼnabe koltaya yuʼun ya xkʼot ta yoʼtan te bin-utʼil te Jehová la stsa ta lek te machʼa ya xkʼot ta sfamilia te Jesús swenta lek ya xchʼi-a. Cholbeya yaʼiyik te kanantayot yuʼun Jehová te kʼalal kʼan milotuk yuʼun te Herodese. Maʼyuk bin ya xjuʼ xmakot te Jehová yuʼun ya skʼotes ta pasel te skʼanojel yoʼtane. Akʼbeyaik snop te bitʼil te Jehová jaʼ la stsa te Juan yuʼun ya schajpanbey sbe te Jesuse. Cholbeyaik ta lek te bitʼil ta yalalilto  te Jesús kʼux ta yoʼtan te pʼijilal yuʼun te Jehová sok la smukʼulin yoʼtan te tojobtesel yuʼun te Diose, ma jaʼuk te snopjibal yuʼune.

TA SECCION INI

KAPITULO 68

Te Elisabet ayin jtul yal

¿Bin yuʼun ma kʼopoj te smamlal te Elisabet jaʼto kʼalal ayin te snichʼane?

KAPITULO 69

Te Gabriel la yulaʼtay te María

Te María ay bin la yichʼ albeyel te jelon skuxlejal yuʼune.

KAPITULO 70

Te chʼul-abatetik yakik ta yalel te ayinix te Jesús

Te jkanantuminchijetik te la yaʼiyik te bin la yichʼik albeyele, bajtʼik ta oranax ta yilel te Jesús.

KAPITULO 71

Te Jehová la skanantay te Jesús

Jtul chopol ajwalil ya skʼan ya smil te Jesús.

KAPITULO 72

Te jchʼiel kerem Jesús

¿Bin yuʼun chamnax yoʼtanik te maestroetik yuʼun te Ley ta templo te kʼalal la yaʼiyik stojol te Jesuse?

KAPITULO 73

Te Juan la schajpanbey sbe te Jesús

Te Juan jaʼ jtul j-alwanej sok jaʼ la yalbey skʼoplal te ya xjul te Mesiase. ¿Bin la spasik te ants winiketik kʼalal la yaʼiyik te bin la schole?