Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Sjajchibal yuʼun te parte 10

Sjajchibal yuʼun te parte 10

Te Jehová jaʼ Ajwalil yuʼun spisil te bintik aye. Spisil-ora jaʼ swentainej te bintik aye sok spisil-ora jaʼ ya swentain. Jich te bitʼil la skoltay te Jeremías te kʼalal jtebxanix kʼan lajuk ta jun posoe. La skoltay te Sadrac, Mesac sok te Abed-nego te kʼalal la yichʼik chʼojel ochel ta orno yuʼun kʼajkʼ soknix la skoltay te Daniel yuʼun maba tiʼot yuʼun te leon chojetike. Jaʼnix jich te Jehová la skoltay te Ester yuʼun jich ya skoltay-a te slumale. Maba ya yakʼ xjalaj ta sbajtʼelkʼinal te bintik chopole. Te albilkʼop yuʼun te mukʼul lokʼombae sok te mukʼul jpejt teʼe, ya yakʼ jnaʼtik ta lek te bitʼil te Wentainel yuʼun te Jehová nopol ya slajin spisil te chopolile soknix ya swentain swolol te Balumilale.

TA SECCION INI

KAPITULO 57

Te Jehová la stikun te Jeremías ta scholel te skʼope

Te bin la yal te jchʼiel j-alwaneje, bayal ilinik yuʼun te ancianoetik ta Judá.

KAPITULO 58

Te Jerusalén la yichʼ lajinel

Te ants winiketik yuʼun Judá yakik ta schʼuunel lotil diosetik, jich ijkʼitayotik yuʼun te Jehová.

KAPITULO 59

Chantul keremetik la schʼuunbeyik skʼop te Jehová

Chantul judío-keremetik snopojik ta lek te jun yoʼtan ya yakʼ sbaik ta stojol Jehová, manchukme ayik ta stojol te ajwalil yuʼun Babilonia.

KAPITULO 60

Te Wentainel te ya xjalaj ta sbajtʼelkʼinal

Te Daniel la scholbey skʼoplal te bin ya skʼan ya yal te chajpnax wayichil yuʼun te Nabucodonosor.

KAPITULO 61

Maba la skejan sbaik ta stojol te lokʼomba

Te Sadrac, Mesac sok Abed-nego maba la yichʼik ta mukʼ te lokʼomba te pasbil ta oro yuʼun te ajwalil yuʼun Babilonia.

KAPITULO 62

Jun wentainel te pajal sok jpejt mukʼul teʼ

Te swayich te Nabucodonosor ya yakʼ ta naʼel te bin ya xkʼot ta spasel ta pajel chaʼbeje.

KAPITULO 63

Ay bin la yichʼ tsʼibayel ta pajkʼ

¿Bin-ora chiknaj te bin la yichʼ tsʼibayel ta pajkʼ te ma xnaʼbaj swentaile? ¿Bin ya skʼan ya yal?

KAPITULO 64

Te Daniel ay ta schʼen leon chojetik

Kʼopona te Jehová ta jujun kʼajkʼal, jich bitʼil la spas te Daniele.

KAPITULO 65

Te Ester ya skoltay te slumale

Manchukme jyanlum-a te Ester sok te maʼyuk smeʼ state, och ta ajwalil ants.

KAPITULO 66

Te Esdras la yakʼ ta nopel te Ley yuʼun te Diose

Kʼalal la yaʼiyik stojol te israeletik te bin la yal te Esdras, ay bin jamal la yalik ta stojol Dios te ya spasike.

KAPITULO 67

Te tsʼajkʼetik yuʼun Jerusalén

Te Nehemías la yaʼiy stojol te ya skʼan ya x-ochintayotik yuʼun te skontratake. ¿Bin yuʼun te ma xiwe?