Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Yilojibal ajtal ta Biblia

Yilojibal ajtal ta Biblia
 1. «Ta xjajchibal...»

 2. La yichʼ pasel te Adán ta 4026 m.j.jkʼ.

 3.  Laj te Adán ta 3096 m.j.jkʼ.

 4.  Jajch te Pulemal ta 2370 m.j.jkʼ.

 5.  Ayin te Abrahán ta 2018 m.j.jkʼ.

 6. 1943 m.j.jkʼ. Te chapbil kʼop te la yichʼ pasel sok te Abrahán

 7.  La xchonik te José jich bitʼil mozo ta 1750 m.j.jkʼ.

 8.  Kʼalal mato sta 1613 m.j.jkʼ. Wokoliletik yuʼun te Job

 9.  Lokʼik bael ta Egipto te israeletik ta 1513 m.j.jkʼ.

 10.  1473 m.j.jkʼ. Ochik bael ta Canaán te israeletik ta swenta te Josué

 11. 1467 m.j.jkʼ. Jteb ma spisiluk la yuʼuninik te Canaán

 12.  La yichʼ tsael ta ajwalil Saúl ta 1117 m.j.jkʼ.

 13.  1070 m.j.jkʼ. Te Dios la yalbey te David ta swenta te Ajwalinel

 14. Te Salomón jajch ta mantalteswanej ta 1037 m.j.jkʼ.

 15. 1027 m.j.jkʼ. Laj ta pasel te templo yuʼun Jerusalén

 16. Nopol bael ta 1020 m.j.jkʼ. La yichʼ tsʼibayel te Cantar de los Cantares

 17.  997 m.j.jkʼ. Te Israel la xat sba ta cheb

 18.  Tsʼakaj ta tsʼibayel te Proverbios nopol bael ta 717 m.j.jkʼ.

 19.  La yichʼ lajinel te Jerusalén sok la yichʼik ikʼel bael ta Babilonia ta 607 m.j.jkʼ.

 20.  539 m.j.jkʼ. Te Ciro la yuʼunin te Babilonia

 21. 537 m.j.jkʼ. Te judioetik te ikʼbilik bael chaʼsujtik tal ta Jerusalén

 22. 455 m.j.jkʼ. La xchaʼyichʼ pasel te tsʼajkʼetik yuʼun Jerusalén;  tey jajch ta ajtayel-a te 69 semana te jaʼbil kʼoeme

 23. Ta patil ta 443 m.j.jkʼ. Te j-alwanej Malaquías laj yoʼtan ta stsʼibayel te sjune

 24.  Ayin te Jesús nopol bael ta 2 m.j.jkʼ.

 25. ta 29 t.jkʼ. La yichʼ jaʼ te Jesús  jajch xcholbey skʼoplal te Ajwalinel yuʼun Dios

 26. Te Jesús la stsa lajchaytul jpuk kʼopetik sok pʼijubteswan ta wits ta 31 t.jkʼ.

 27. ta 32 t.jkʼ. te Jesús la chaʼkuxajtes te Lázaro

 28.  14 yuʼun nisán ta 33 t.jkʼ. Laj te Jesús ta jchʼix teʼ (Te u yuʼun nisán jaʼ ya xkʼot ta olil u yuʼun marzo sok olil u yuʼun abril)

 29.  16 yuʼun nisán ta 33 t.jkʼ. Chaʼkuxaj te Jesús

 30.  6 yuʼun siván ta 33 t.jkʼ. yuʼun Pentecostés; te Dios la smal te xchʼul espíritu (te u yuʼun siván jaʼ ya xkʼot ta olil u yuʼun mayo sok olil u yuʼun junio)

 31. ta 36 t.jkʼ. Te Cornelio la xchʼuun Cristo

 32. ta 47-48 t.jkʼ. Sbabial buelta been te Pablo

 33.  ta 49-52 t.jkʼ. Xchebal buelta been te Pablo

 34. ta 52-56 t.jkʼ. Yoxebal buelta been te Pablo

 35. 60 t.jkʼ. Chukul ta Roma-a te Pablo te kʼalal la stsʼibay te cartaetik ta swenta te jchʼuunjeletik

 36.  Mato xkʼot-a te jaʼbil 62 t.jkʼ. Te Santiago yijtsʼin te Jesús, la stsʼibay te carta yuʼune

 37. 66 t.jkʼ. Te judioetik la xjachik kera ta stojol te Roma

 38.  Te Jerusalén sok te templo yuʼun la yichʼ lajinel yuʼun te romanoetik ta 70 t.jkʼ.

 39. Te Juan la stsʼibay te libro yuʼun Apocalipsis nopol bael ta 96 t.jkʼ.

 40.  Laj te Juan, te slajibal jpuk kʼop nopol bael ta 100 t.jkʼ.