Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

 JXAJTʼ 1

Te Jpaswanej ya yakʼbey jun nichimal kʼinal te ants winiketik

Te Jpaswanej ya yakʼbey jun nichimal kʼinal te ants winiketik

Te Dios la spas spisil te bintik ay ta chʼulchan sok ta Balumilal sok la yakʼ kuxlejalil ta Balumilal; la spas tojil winik sok tojil ants te la yakʼ kuxinukik ta jun nichimal kʼinal sok la yakʼbey mantaliletik

«TA XJAJCHIBAL Dios la spas te chʼulchan sok Balumilal.» (Génesis 1:1.) Te bin ya yal te texto ini naʼbil sba yuʼun spisil te ants winiketike. Sok ta swentanax te tʼujbil kʼop ini te Biblia ya yakʼ ta naʼel te machʼa-a te kʼax mukʼ skʼoplale: Jaʼ te Jehová Dios te spisil ya xjuʼ yuʼune, te Jpaswanej yuʼun spisil te bintik aye, jich bitʼil te banti kuxulotike. Te yantik versiculoetik ya xchol bael te jayeb kʼajkʼal jajch xchajpan Dios te Balumilal sok te bintik tʼujbilik ay tey-ae. Te jujun kʼajkʼal te ya yalbey skʼoplal te Biblia jalaj bael bayal tiempo.

Te bin kʼax mukʼ skʼoplal la spas te Jehová ta Balumilal jaʼ te ants winike. Te sbabial winik la spas ta tsʼubil lum. La spas jich bitʼil te Slokʼomba soknix te bin utʼil yilele, te ya skʼan yal, te ya xjuʼ yuʼun te winik snopbeyel te xkʼuxul yoʼtan, spʼijil yoʼtan sok te yantikxan stalel te Diose. La yakʼbey sbiilin Adán sok la yakʼ kuxinuk ta jun nichimal kʼinal te la sbiilin Edén. Jaʼ jun tsʼumbil kʼinal te jaʼnix Dios la spas te banti la yakʼ chʼiuk spisil ta jchajp teʼetik te lek ta loʼbeyel site.

Te Dios la yil te bitʼil ya skʼan sjoy te winike. Jich yuʼun, la slokʼesbey jchʼix sbakel xmoch te Adán, jich la spas te Eva te sbabial ants sok la yakʼbey yinamin. Te Adán kʼax bayal sbujtsʼ kʼinal la yaʼiy yuʼun, jich la xchajpanbey tʼujbil kʼop: «¡Jaʼix jbakel te sbakele, sok jbakʼetal te sbakʼetale!». Ta swenta ini, te Biblia ya yal: «Jaʼ skuentail te winik ya yijkʼitay jilel te stat sok snan, ya yikʼ sba sok te yinam, junax ya xkʼot xchebalik» (Génesis 2:22-24; 3:20).

Ay cheb mantalil yuʼun Dios te akʼbot te Adán sok Eva te ya skʼan te ya xchʼuunike. Ta sbabial, jaʼ te lajuk skanantayik te Balumilal, te ya x-aʼtejik tey-ae sok te ya x-alnichʼnajike. Ta xchebal, albotik te ma xjuʼ ya sloʼbeyik sit te jpejtnax teʼ ay ta awaltsʼunubil te «teʼ yuʼun snaʼel te bintik lek sok te bintik ma lekuk» (Génesis 2:17). ¿Bin ya xkʼot ta stojolik teme la xkʼaxuntayik te mantale? Ya xlajik yuʼun. Jich yuʼun jaʼ yorail-a te lajuk yakʼik ta ilel te ya skʼan xchʼuunbeyik smantal te Diose, te lajuk yakʼbeyik yil te xkʼuxul yoʼtanik ta stojol te Dios sok te lajuk yalbeyik wokol yuʼun te bin ay yuʼunike. Te sbabial ants winik kʼax lek ay-a te xkuxlejalik yuʼun jich ya xjuʼ xchʼuunbeyik smantal-a te jkʼuxul oʼtan Jpaswanej yuʼunike, melel maba jmulawiletik-a. Te Biblia ya yal: «Dios la yil spisil te bintik la spas, mero lek kʼot» (Génesis 1:31).

(Lokʼem ta capítulo 1 sok 2 yuʼun Génesis.)