Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

 JXAJTʼ 4

Te Dios ya xchap skʼop sok te Abrahán

Te Dios ya xchap skʼop sok te Abrahán

Te Abrahán la xchʼuunbey smantal te Diose. Ta swenta te xchʼuunel yoʼtan albot yuʼun te Jehová te mukʼ ya xkʼot te stsʼumbale

AY KʼAXEMIX trescientos cincuenta jaʼbil-a te kʼax te Pulemale. Te Abrahán yak ta kuxinel ta skʼinal Ur te jaʼ jun lum te bayal skʼulejale, te yotik sbiilinej Irak. Ay xchʼuunel yoʼtan te Abrahane, jaʼukmeto yame yichʼ ilel teme yuʼunix ay smukʼul yoʼtan ta stojol-a te Diose. Kiltik te bin kʼot ta pasele.

Te Jehová la yalbey te Abrahán te akʼa yijkʼitay jilel te slumale sok te yakuk xbajtʼ ta kuxinel ta yan lum te Canaán sbiile. Ora la xchʼuun te Abrahán, ma la snop bayal buelta. Jich lokʼ bael ta slumal te Abrahane sok te yinam, Sara, sok te Lot te xnichʼan yijtsʼin soknix spisil te machʼatik ay yuʼune. Te kʼalal ayix ta lum Canaán-a maba junax te banti kuxine, melel la snain nailpakʼ. Te Jehová la xchap skʼop sok te Abrahán, la yalbey te ya staik bendición spisil te ants winiketik ta Balumilal ta swenta sok te ya xkʼatpʼuj ta mukʼul nación te stsʼumbal sok te ya yuʼuninik te skʼinal Canaane.

Te Abrahán sok te Lot ayin bayal stuminchijik sok xwakaxik. Te Abrahán la yakʼ ta ilel te lek yoʼtan te kaʼlal la yakʼbey stsa te Lot te kʼinal te banti ya smulan xkuxin sok te chambalametik yuʼune. Te Lot jaʼ la stsa te kʼinal te banti ay te mukʼul jaʼ Jordán te ya xchʼi lek tey-a te awal tsʼunubil, jich nain ta nopol Sodoma. Jaʼukmeto, te yajwal te lum ini kʼax chopol te yaʼtelike, melel spisil ora la spasik bayal mulil ta stojol te Jehovae.

Kʼalal te Abrahán la yijkʼitay sba sok te Lote, te Jehová la yalbey te mukʼ ya xkʼot te stsʼumbal jich bitʼil te ekʼetik ay ta chʼulchane. La yakʼ xchʼuunel yoʼtan te Abrahán ta swenta te bin albot yuʼun te Jehová, jaʼukmeto, te yinam Sara ma xjuʼ sta alal-a. Te kʼalal ayix 99 yaʼbilal-a te Abrahán sok nopol staix 90 yaʼbilal-a te Sarae, albotik yuʼun Dios te ya sta jtul alal te Sarae. Jich kʼot ta pasel, te Sara ayin jtul yal te la sbiilin Isaac. Manchukme la sta yantikxan xnichʼnab te Abrahán, te Jkoltaywanej te albil skʼoplal ta Edén ya xchiknaj tal ta swenta stsʼumbal te Isaac.

Yan stukel te Lot yak ta kuxinel ta lum Sodoma sok te machʼatik ay yuʼune. Jaʼukmeto, te Lot ma la snop te muliletik te ya spasik te ants winiketik te yakalik ta kuxinel tey-ae, melel lek stalel stukel. Jich yuʼun, kʼalal te Jehová la snop te ya slajin te ants winiketik te ayik ta Sodoma, nail la stikun bael chʼul abatetik ta stojol te Lot yuʼun ya yalbey te bin ya xkʼot ta pasele. Te chʼul abatetik la yalbeyik te Lot te akʼa anukik bael sok te machʼatik ay yuʼune, sok te manchuk ya sut sitik ta spatike. Tey abi, te Dios la yakʼ taluk kʼajkʼ sok azufre ta chʼulchan, yuʼun ya slajin te machʼatik ayik ta Sodoma sok ta Gomorra te nopol ay yuʼunike. Jaʼnax stukel te Lot sok te yantsil nichʼnab kuxul jilik. Yan stukel te yiname la sut sit ta spat, yuʼuniwan la snaʼ te bintik la yijkʼitay jilele. Ta swenta te bitʼil ma la xchʼuun te mantale, laj yuʼun.

(Lokʼem ta Génesis 11:10–19:38.)