Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 JXAJTʼ 11

Kʼayojetik te ya snojptesotik sok te ya smukʼubtes koʼtantik

Kʼayojetik te ya snojptesotik sok te ya smukʼubtes koʼtantik

Ta swenta te chʼul espiritue, te David sok yantik winiketik la stsʼibayik kʼayojetik te ya yalbeyik yutsil skʼoplal te Jehovae. Ta Salmos tsʼibaybil 150 ta jchajp kʼayojetik

TE Salmos jaʼ najtʼxan yichʼoj tsʼibayel ta Biblia, te ay bayal yichʼoj chʼul kʼayojetik te jalaj ta tsʼibayel ta mil jaʼbil. Te machʼatik la stsʼibayik te Salmos tey la yakʼik ta ilel-a te mukʼ xchʼuunel yoʼtanike. Jaʼnix jich la stsʼibayik te bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik, jich bitʼil tseʼel oʼtanil, wokolil, yalel wokol, sujtesel oʼtanil, mel oʼtan sok yalbeyel yutsil skʼoplal te Diose. Spisil te winiketik ini kʼux la yaʼiy ta yoʼtanik te Dios sok jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol. Ya kiltik chaʼoxchajp te bintik ya yalbey skʼoplal te Salmose.

Te Jehová jaʼnax stukel Mukʼ Ajwalil te ya xmantalaj ta swenta spisil te bintik spasoje, ya skʼan kalbeytik yutsilal sok te ya kichʼtik ta mukʼ. Ta Salmo 83:18 jamal ya yal: «Te jaʼ Jehová te abiile, te jaʼat atukel te Machʼa toyol ayat ta stojol spamal te kʼinale». Ta Salmos ay bayal ta jmajkʼ te ya yalbeyik yutsil skʼoplal te Jehová ta swenta te bintik spasoje, jich bitʼil, te chʼulchan, te ekʼetike, te kuxlejalil te Balumilal sok te bitʼil bayal yutsil pasbil te ants winike (Salmos 8, 19, 139 sok 148). Ta yantik Salmos ya yichʼ ichʼel ta mukʼ te Dios ta skaj te ya skanantay sok ya skoltay te j-abatetik yuʼun te toj yoʼtanike (Salmos 18, 97 sok 138). Jaʼnix jich ay yantik Salmos te ya skʼayojtayik te Dios ta swenta te bitʼil toj yoʼtan ta skoltayel te machʼatik ay ta wokol sok ya yakʼbey castigo te machʼatik chopolike (Salmos 11, 68 sok 146).

Te Jehová ya skoltay sok ya smukʼubtesbey yoʼtan te machʼatik ay xkʼuxul yoʼtan ta stojole. Te salmo te kʼax naʼbilxan sba jaʼ te número 23, te banti te David ya spajaltaybey skʼoplal te Jtatik te ay ta chʼulchan, jich bitʼil jkanan tuminchij te ay xkʼuxul yoʼtan, te ya stojobtes sok te ya skanantay te tuminchijetik yuʼune. Ta Salmo 65:2 jich ya yalbotik ta swenta te Jehová «Jaʼat ya awaʼiybey skʼop te machʼa ya skʼoponat». Jaʼnix jich ta Salmos 39 sok 51 ay staojik smukʼul yoʼtanik te machʼatik ay bintik chopol spasojike. Soknix tey ya yalbey skʼoplal-a te David te bitʼil la sujtes yoʼtan ta smelelil yuʼun te tulan muliletik la spase sok kʼot ta yoʼtan te ya spas perdón te Diose. Sok ta Salmo 55:22 ya yalbotik te akʼa smukʼulin koʼtantik te Jehová sok te akʼa kakʼ jbatik ta koltayel yuʼun te jwokoltike.

Te Jehová jaʼ ya stuuntes te Ajwalinel yuʼun te Mesías yuʼun ya yichʼ tal achʼ balumilal. Ta Salmos ya yalbey bayal skʼoplal te Mesías, te jaʼ te Ajwalil te albil skʼoplale. Jich bitʼil, ta Salmo 2 ya yalbey skʼoplal te Ajwalil ini te yame slajin biluk nación te ya xkontrainot yuʼune. Ta Salmo 72 ya yal te ya slajinbey skʼoplal te wiʼnal, te bin ma stojiluk ta pasel sok spisil te utsʼinele. Jaʼnix jich ta Salmo 46:9 ya yal, te Dios ya slajinbey skʼoplal te guerraetik sok ya swuytiklan te aʼtejibaletik yuʼun milaw, jaʼ ini jaʼ ay ta swenta te Ajwalinel yuʼun te mesiase. Sokxan ta Salmo 37 ya yalbotik te liʼ ta achʼ balumilal maba ya xkuxinik chopol ants winiketik soknix ya yal te ya xkuxinik ta sbajtʼel kʼinal te machʼatik toj yoʼtanik, junax ya yakʼ sbaik sok ya x-ayinik ta lamal kʼinal.

(Lokʼem ta sjun Salmos.)