Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 JXAJTʼ 14

Te j-alwanejetik la skʼasesbeyik skʼop te Dios

Te j-alwanejetik la skʼasesbeyik skʼop te Dios

Te Jehová la stsa j-alwanejetik yuʼun ya yakʼik jultesel oʼtanil sok yuʼun ya yalbeyik skʼoplal te bin utʼil ta smelelil ya yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose soknix ta swenta te Mesías

TA YORAIL-A te yakalik ta pasaw ta mantal te ajwaliletik yuʼun te Israel sok Judá la yichʼ naʼbeyel sba jtsojb winiketik te la yichʼ yaʼtelik ta j-alwanej. Te winiketik ini la yakʼik ta ilel te tulan xchʼuunel yoʼtanik sok te maʼyuk xiwel ta yoʼtanik ta skʼasesel te bin albotik yuʼun te Diose. Ya kiltik chan chajp skʼoplal te bintik albotik yuʼun Dios te j-alwanejetike:

1. Ya yichʼ jinel te lum Jerusalén. Ayto bayal jaʼbil ya skʼan-a te ya xkʼot ta pasel te bin la yal te Isaías sok Jeremías te ya yichʼ jinel sok te jochol ya xjil te Jerusalene. Jaʼnix jich kʼax xiweltik sba te bin la yakʼik ta naʼel ta swenta te bin yuʼun ilin te Dios ta stojol te lume. Manchukme jaʼto skuyoj sbaik ta lum yuʼun te Diose, jaʼukmeto, kʼax chopol te bitʼil la yichʼik ta mukʼ te Diose, sok spisil ora yakalik ta spasel-a te bin ma tojuk sok te kʼax bitʼil ya x-utsʼinwanik jich la yakʼik ta ilel te manix jaʼukikix-a te lum yuʼun te Diose (2 Reyes 21:10-15; Isaías 3:1-8, 16-26; Jeremías 2:1–3:13).

2. Ya xchaʼjajch te smelelil ichʼel ta mukʼ ta stojol te Diose. Te kʼalal kʼaxemix-a te setenta jaʼbil, te lum yuʼun Israel te ikʼotik bael ta Babilonia yame xchaʼsujtik tal ta slumalik ta Jerusalén, jich ya chaʼpasik te templo sok ya xchaʼjachik te smelelil ichʼel ta mukʼ ta stojol te Diose (Jeremías 46:27; Amós 9:13-15). Ayto skʼan doscientos jaʼbil-a te mato xkʼot ta pasel, te Isaías la yalbeyix skʼoplal-a te jtul winik te Ciro sbiil te jaʼ ya slajin te Babilonia sok jaʼ ya skoltay lokʼel te lum yuʼun te Diose. Jaʼnix jich la yalbey skʼoplal te bin utʼil ya xchajpan ta slajinel te lume (Isaías 44:24–45:3).

3. Jul te Mesías sok te bintik kʼax ta xkuxlejale. Te Mesías la yichʼ albeyel skʼoplal te ya x-ayin, o xbejkʼaj ta lum Belén (Miqueas 5:2). La yichʼ albeyel skʼoplal te pekʼel yoʼtan, sok te kajal ya x-och bael ta tut burro ta Jerusalén (Zacarías 9:9). Manchukme bayal kʼux la yaʼiy ta yoʼtan te ants winiketike, jaʼukmeto, bayal ta jtul te pʼajotik yuʼune (Isaías 42:1-3; 53:1, 3). Soknix ya xkʼax bayal swokol ta lajel. ¿Yabal skʼan yal te tey laj skʼoplal-a te Mesiase? Maʼuk, melel la yichʼ chaʼkuxajtesel yuʼun jich ya yakʼ ta ilel te la yakʼ sba ta majtʼanil lajel sok jich ya xjuʼ sta perdón yuʼun smulik ta spisil te ants winiketike (Isaías 53:4, 5, 9-12).

4. Te kʼalal ya xmantalaj te Mesías. Te jmulawil ants winiketik maba chapal ayik yuʼun ya xjuʼ xmantalteswanik, yan te Ajwalil Mesías ya xjuʼ yuʼun stukel. Sokxan ya x-akʼbot sbiilin Xnichʼan ajwalil yuʼun Lamal kʼinal (Isaías 9:6, 7; Jeremías 10:23). Kʼalal ya sta yorail te ya xmantalteswan te Ajwalil ini, ayme lamal kʼinal ta swolol te Balumilal sok junaxme yoʼtan ya xkuxin te ants winiketik sok te chambalametike (Isaías 11:3-7). Sok yame xlaj skʼoplal spisil te chamele (Isaías 33:24). Jaʼnix jich ya xlaj skʼoplal te lajele (Isaías 25:8). Jichme millonetik ta jtul ants winiketik ya xchaʼkuxajik tal (Daniel 12:13).

(Lokʼem ta sjun Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas sok Zacarías.)