Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

 JXAJTʼ 5

Te Abrahán sok te machʼatik ay yuʼun ay bin lek akʼbotik yuʼun te Diose

Te Abrahán sok te machʼatik ay yuʼun ay bin lek akʼbotik yuʼun te Diose

La sta bayal skʼulejal te stsʼumbal te Abrahán. Te Dios la skanantay te José ta Egipto

TE Jehová snaʼoj te ya sta yorail te ya yakʼ xkuxlejal te Xnichʼan te kʼax kʼux ta yoʼtane. Te jich albil skʼoplal ta Génesis 3:15, manchukme ma jamaluk la yakʼ ta naʼbeyel skʼoplal. Te Dios la yakʼ jilel ta tsʼibayel ta Biblia te bin kʼot ta pasel te kʼalal la skʼanbey te Abrahán te yakuk yakʼ ta chikʼbil majtʼanil te xnichʼan Isaac te kʼax kʼux ta yoʼtane, swenta jich yakuk xkʼot ta yoʼtanik-a te ants winiketik te bin utʼil ya yaʼiy sba te Dios te kʼalal ya xlaj te Xnichʼane.

Mame xchʼay ta koʼtantik te bin albot yuʼun Dios te Abrahán te jaʼ ya xtal ta swenta stsʼumbal Isaac te Jkoltaywanej te albil skʼoplale. Te Abrahán la yakʼ bayal xchʼuunel yoʼtan ta swenta te bin albot yuʼun te Diose sok la yakʼ smukʼul yoʼtan te ya xjuʼ xchaʼkuxajtesbot te xnichʼan yuʼun te Diose. Jich yuʼun te Abrahán la xchʼuun mantal sok kʼan yakʼ ta chʼikbil majtʼanil te xnichʼane. Jaʼukmeto, te kʼalal nopol kʼan smilix-ae, te Jehová la stikun jtul chʼul abat ta stojol te Abrahán jich komot yuʼun. Ta patil albot lek skʼoplal te Abrahán yuʼun te chʼul abat ta swenta te xchʼuunel yoʼtan sok chaʼalbot yuʼun te ya xkʼot ta pasel te bin yaloj te Diose.

Kʼalal kʼax bael te kʼajkʼale, te Isaac la sta chaʼtul xnichʼnab te sbiil Esaú sok Jacob. Te machʼanax la yichʼ ta mukʼ te smantal te Dios jaʼ te Jacobe, jich yuʼun ay bin lek akʼbot yuʼun. Te Dios la sjelbey sbiil te Jacob la sbiilin Israel, sok te xnichʼnab jaʼ la xjachik te lajchay chajp lum yuʼun Israel. Jaʼukmeto ¿bin utʼil kʼot ta mukʼul nación te xnichʼnab te Jacobe?

Jaʼ te kʼalal te sbankiltak te José jajch slab yoʼtanik ta stojol. Chajpto-a te sbikʼtal yoʼtanik te la xchonik bael ta mozoinel. Te jmambajeletik la yikʼik bael ta Egipto te banti la sta tulan wokolil. Te Dios la skoltay te jchʼiel kerem ini te jun yoʼtan sok te tulan yoʼtane, la sta yorail te faraón la yakʼbey tulan yaʼtel te José. Jich juʼ yuʼun skoltayel te machʼatik ay yuʼun te kʼalal te Jacob la stikun bael chaʼoxtul xnichʼnab ta Egipto ta smanel weʼelil ta skaj te ay tulan wiʼnale. ¿Machʼa ay ta swenta-a te yakʼel te weʼelile? ¡Jaʼnix te José! Tijbot yoʼtan yuʼun te kʼalal la xchaʼyil sba sok te sbankiltak te sutojix yoʼtanik-ae, jich yuʼun te José la spasbey perdón te sbankiltak sok la stikun ta ikʼel te machʼatikxan ay yuʼune. Te faraón jaʼ la yakʼbey te lekil kʼinal te machʼatik ay yuʼun te José, jich jajch spʼol sbaik sok jajch sta skʼulejalik. Kʼot ta yoʼtan te José te jaʼnix te Jehová la yakʼ kʼotuk ta pasel te bin kʼot ta swenta yuʼun jich ya spastaj-a te bin yaloj te Diose.

Te Jacob kuxin ta Egipto sok te machʼatik ay yuʼune jaʼto te kʼalal laj baele. Te kʼalal ya xlajix-ae la yalbey jilel skʼoplal ta swenta te Jkoltaywanej te albil skʼoplal te yala x-och ta mukʼ ajwalil te ya xchiknaj tal ta stsʼumbal xnichʼan Judá. Te kʼalal kʼaxix-a te jaʼbile, te José la yalbey jilel skʼoplal te ya yichʼik lokʼesel bael ta Egipto yuʼun Dios te yal xnichʼnab te Jacobe.

(Lokʼem ta capítulo 20 kʼalal ta 50 yuʼun Génesis sok Hebreos 11:17-22.)