Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 35

Te Jehová la yakʼ leyetik

Te Jehová la yakʼ leyetik

TE KʼALAL jteb ma sta cheb u slokʼelik bael ta Egipto te israeletike, kʼotik ta wits Sinaí, te jaʼnix jich sbiilinej Horeb. Jaʼ te banti kʼoponot yuʼun Dios te Moisés ta swenta jpejt chʼix te yak ta tilele. Tey la spas scampamentoik-a te israeletike, jteb ma sta jun jaʼbil te jilik tey-ae.

Te kʼalal jilik ta maliywanej te israeletik ta yeʼtal wits, te Moisés mo bael ta wits, tey albot yuʼun Jehová te ya skʼan te yakuk xchʼuumbot smantal yuʼun te israeletike, sok ya skʼan te jaʼnax lum yuʼun ya xkʼote. Te kʼalal ko tal te Moisés la yalbey te israeletik bin-a te albot yuʼun te Jehovae. Jich te israeletik la yalik te ya schʼuumbeyik smantal te Jehovae, melel ya skʼanik te jaʼ lum yuʼun ya xkʼotike.

Te Jehová ay bin la spas te yanax ta ilel-ae. Jaʼ te bitʼil la yakʼ mouk chʼail ta sjol wits Sinaí sok la yakʼ taluk tulan chawuketik. Jaʼnix jich la skʼopon te israeletike, jich la yalbey: Joʼon te Jehovaon te Dioson awuʼun te la slokʼesat ta Egiptoe. Ta patil te israeletik albotik yuʼun Jehová te mantalil ini: Mame xawichʼ ta mukʼ yantik diosetik ta jtojol.

Te Dios la yakʼbeyxan baluneb mantaliletik, o leyetik te israeletike. Te israeletike bayal yakalik ta xiwel. Jaʼ yuʼun jich la yalbeyik te Moisese: Jaʼat xakʼoponotik, yuʼun ya jxiʼkotik teme jaʼ ya xkʼopoj te Dios ta jtojolkotike, swenta yuʼun maba ya xlajonkotik-a.

Ta patil, te Jehová la yalbey te Moisese: Moan tal ta wits tey ya kakʼbat chaʼpejch ton te banti tsʼibaybil kuʼun te leyetik te ya jkʼan ya schʼuunik te lum kuʼune. Jich yuʼun te Moisés mo bael ta yan buelta ta wits 40 kʼajkʼal sok 40 ajkʼabal jil tey-a.

Te Diose ay bayal leyetik yuʼun ta swenta te lum yuʼune. Jaʼ la stsʼibay te Moisese. Jaʼnix jich akʼbot chaʼpejch ton. Te Dios tey stsʼibayoj-a te lajuneb leyetik ta swenta te lum yuʼune, te sbiilinej Lajuneb Mantaliletik.

Kʼax tulan skʼoplal te Lajuneb Mantaliletike. Jaʼnix jich tulan skʼoplal euk te yantik leyetik te akʼbotik yuʼun Dios te israeletike. Te ya yal jich ini: Kʼuxme xawaʼiy ta awoʼtan te Jehová te Dios awuʼun sok spisil awoʼtan sok spisil akuxlejal sok spisil apʼijil sok spisil te awipe. Te yane jich ya yal: Kʼuxme xawaʼiy te apat axujke jich bitʼil te kʼux ya awaʼiy aba te jaʼate. Te Jesucristo te sNichʼan te Diose, la yal te cheb leyetik ini, jaʼ kʼax mukʼxan skʼoplal yuʼun Dios te la yakʼbey te lum Israele. Ta patil ya jnoptik bael ta swenta te sNichʼan te Dios sok te bin utʼil pʼijubteswane.

Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18; Mateo 22:36-40.