Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 41

Te chan pasbil ta cobre

Te chan pasbil ta cobre

KʼAX melel yilel te chan te bechʼbil ta teʼe. Jaʼukmeto, manix chanuk ta smelelil-a, melel pasbil ta cobre. Te Jehová la yalbey te Moisés te akʼa stoy moel ta jchʼix teʼ te chan swenta yuʼun ya yilik-a te ants winiketike, yuʼun jich ya xkuxinik-a. Jaʼukmeto te yantik chanetik te ay ta lume yuʼunix chanetik ta smelelil stukel-a. Te ants winiketik la yichʼik tiʼel yuʼun te chanetike sok tsakotik ta chamel yuʼun. ¿Yabal anaʼ bin yuʼun?

Jaʼ yuʼun te israeletik la skontra kʼoptayik te Dios sok te Moisese. Te jich jajch yalik: ¿Bin yuʼun te la alokʼesonkotik tal ta Egipto swenta yuʼun ya xlajonkotik liʼ ta jochol takin kʼinale? Maʼyuk weʼelil sok maʼyuk jaʼ. Sok kʼaxix koʼtankotik ta sweʼel te maná ini.

Jaʼukmeto lekil weʼelil te maná. Ta swenta milagro akʼbotik yuʼun Jehová, soknix ta swenta milagro akʼbotik jaʼ yuchʼik. Jaʼukmeto te ants winiketik ma la yalbeyik wokol Dios yuʼun te bitʼil kanantayotik yuʼune. Jich yuʼun te Jehová la stikumbey jtiʼawal chanetik te ay svenenoil yuʼun jich la yakʼbey castigo te israeletike. Te ants winiketik la yichʼik tiʼel yuʼun te chanetike, bayal lajik yuʼun.

Ta patil te ants winiketike bajtʼik ta stojol te Moisés, jich la yalik: La jta jmulkotik, melel la jkontra kʼoptaykotik te Jehová soknix ta atojol. Kʼopona te Jehová ta ora ini swenta akʼa slokʼes bael te jtiʼawal chanetik ini.

Jich te Moisés la skʼopon Dios ta stojolik. Te Jehová la yalbey te Moisés te akʼa spas jkojt jtiʼawal chan ta cobre. La yalbey te akʼa sbechʼ ta jchʼix teʼ, swenta spisil te machʼatik yichʼoj tiʼel yuʼun te jtiʼawal chanetike akʼa yilik moel. Te Moisés jich la spas te bitʼil albot yuʼun te Diose. Jaʼ yuʼun te machʼatik yichʼojikix tiʼele la yilik moel te jtiʼawal chan te pasbil ta cobre jich lekubik yuʼun.

Ta swenta ini ay bin lek ya jnoptik yuʼun. Jpisiltik jich kʼoemotik te bitʼil israeletik te la yichʼik tiʼel yuʼun te jtiʼawal chanetike. Teme ya awile jpisiltik ya xmeʼel mamalubotik, ya stsakotik chamel sok ya xlajotik bael ta patil. Jaʼ ini jaʼ ta skaj te sbabial winik sok te sbabial ants, te Adán sok te Eva te la skʼaxuntaybeyik smantal te Jehovae. Te joʼotike jaʼ yal snichʼanotik ta jpisiltik. Jaʼukmeto te Jehová la sjambotik te sbelal kuxlejalil yuʼun sbajtʼel kʼinal.

Te Jehová la stikun tal ta Balumilal te sNichʼan jaʼ te Jesucristoe. Te Jesús la yichʼ jijpanel ta jchʼix teʼ, melel bayal machʼatik la skuyik ta chopol winik. Jaʼukmeto te Jehová jaʼ la yakʼ ta jtojoltik te Jesús swenta yuʼun ya yakʼ jkoleltik. Teme ya jtʼuntik te Jesuse jichme yakotik ta yilel kʼoem sok jichme ya xjuʼ xkuxinotik ta sbajtʼel kʼinal. Jaʼukmeto yame jnoptikxan ta patil ta swenta ini.

Números 21:4-9; Juan 3:14, 15.