Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 53

Te bin jamal la yal ya spas te Jefté

Te bin jamal la yal ya spas te Jefté

¿AYBAL bin awaloj ta jamal te ya apas te patil wokol la awaʼiy spasele? Te winik te ya awil ta lokʼombae, jich kʼot ta stojol, jaʼ yuʼun ay ta mel oʼtan. Jaʼ te Jefté, jtul juez ta Israel te ma xiw yoʼtane.

Te Jefté kuxin te kʼalal yorail-a te maba yichʼojikix ta mukʼ Jehová te israeletike. Yakalik ta spasel yan buelta-a te bin chopole. Jich yuʼun te Jehová la yakʼ ta utsʼinel ta skʼab te amonetike. Te israeletik jajchik ta aw ta stojol Jehová ta skʼanel koltayel: Jtaoj jmulkotik ta atojol. ¡Koltayawonkotik!

Te israeletik ma lekuk la yaʼiy sbaik yuʼun te bintik chopol spasojike. La yakʼik ta ilel ini te kʼalal la yichʼik ta mukʼ yan buelta te Jehovae. Jaʼ yuʼun chaʼkoltayotik yuʼun te Jehovae.

La yichʼ tsael yuʼun lum te Jefté swenta ya yakʼbey guerra te chopol amonetike. Te Jefté bayal la skʼan te yakuk xkoltayot yuʼun Jehová ta yakʼel te guerrae. Jich yuʼun la yalbey ta jamal te Jehovae: Teme ya awakʼbon kaʼiy tsalawe, yame kakʼbat te machʼa nail ya xlokʼ tal staon ta jna te kʼalal ya sujton tal ta tsalawe.

Te Jehová la yaʼiy te bin jamal la yal te Jefté, jich la skoltay ta tsalaw. Kʼalal sujt bael te Jefté, ¿yabal anaʼ machʼa-a te nail lokʼ tal ta tael yuʼune? Jaʼ te jip jtul yantsil nichʼane. ¡Aay, kantsil nichʼan!, xchi ta okʼel te Jefté. ¡Ya jmel koʼtan awuʼun! Binxan ya jpas, melel ay bin kalojix ta jamal ta stojol te Diose, ta ora ini ma xjuʼ ya jsut te jkʼope.

Kʼalal la snaʼ te yantsil nichʼan te Jefté te bin yaloj ta jamal te ya spas te state, la smel yoʼtan yuʼun te bitʼil ya yijkʼitay te stat sok te yamigotake. Jaʼukmeto te jayeb kʼajkʼal kuxine la spasbey yaʼtel te Jehová ta Nailpakʼ templo yuʼun Silo (Siló). Jich yuʼun te achʼixe la yalbey te state: Jtat, teme ay bin awaloj ta jamal ta stojol te Jehovae, yame skʼan ya xkʼot ta pasel awuʼun.

Jich yuʼun te yantsil nichʼan te Jefté bajtʼ ta Silo, tey aʼtej ta stojol Jehová ta Nailpakʼ templo te jayeb kʼajkʼal kuxine. Te achʼixetik ta Israel la yulaʼtayik chaneb kʼajkʼal ta jujun jaʼbil jich ta spisilik leknax ya xkʼax yuʼunik-a te kʼajkʼale. Te ants winiketike kʼux ta yoʼtanik te yantsil nichʼan Jefté, jaʼ ta swenta te bitʼil lekil j-abat ta stojol te Dios yuʼune, te jaʼ te Jehovae.

Jueces 10:6-18; 11:1-40.