Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 90

Te Jesús sok jtul ants ta poso

Te Jesús sok jtul ants ta poso

TE Jesús la skux yoʼtan ta nopol tiʼ poso ta Samaria. Te jnopojeletik yuʼune baemik tal ta smanel weʼelil ta banti te lume. Te ants te yak ta kʼop sok te Jesuse talem ta slokʼesel jaʼ ta poso. Jich albot yuʼun te Jesuse: Akʼbon kuchʼ jaʼ.

Chamnax la yaʼiy yuʼun te antse. ¿Yabal anaʼ bin yuʼun? Jaʼ yuʼun te judío winik te Jesuse, te antse samaritana ants stukel. ¡Jteb ma spisiluk te judioetik ma lek la yilik sok jkʼaxel ma skʼoponik te samaritanoetike! Yan stukel te Jesuse spisil kʼux ta yoʼtan te ants winiketik manchukme yanyantik te stsʼumbalike. Jich la yal te Jesuse: Te yakuk anaʼbey sba te machʼa ya skʼan jaʼ yuchʼe, jaʼat la akʼambey te jichuke, jich la yabat te jaʼ te ya yakʼ kuxlejalile.

Jich la yal te antse: Kajwal maʼyuk bin ya alik lokʼel-a te jaʼe sok kʼax kʼubul te posoe. ¿Banti ay awuʼun te jaʼ te ya yakʼ kuxlejalile?

Jich la scholbeyxan skʼoplal te Jesuse: Teme ya awuchʼbey te yaʼlel te poso ini, yananix xchaʼtakij awoʼtan-a. Yan stukel te jaʼ te ya kakʼe ya yakʼ kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinal.

Jich la yal te antse: ¡Kajwal akʼbon te jaʼ ya awale! Swenta yuʼun ma xtakijix-a te koʼtane, sok maʼyuk bin ora ya xtalonix ta slokʼesel jaʼ liʼ ini.

Te antse la skuy te jaʼ yak ta yalbeyel skʼoplal Jesús te batsʼil jaʼe. Jaʼukmeto jaʼ yak ta yalbeyel skʼoplal ta swenta te smelelil kʼop ta stojol te Diose sok te ajwalinel yuʼune, te jich kʼoem te bitʼil jaʼ te ya yakʼ kuxlejalile. Yuʼunix ya yakʼ kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinal-a.

Tey-abi te Jesús jich la yalbey te antse: Baan ikʼa tal te amamlale sok yame sujtat tal liʼ ini.

La sjakʼ te antse: Maʼyuk jmamlal.

Jich la yal te Jesuse: Melel te bin la awale. Jaʼukmeto ay joʼebix winik kʼaxemat-a, te winik awikʼoj aba sok ta ora ini ma amamlaluk.

Chamnax la yaʼiy yuʼun te antse, melel yuʼunix smelelil-a te bin albote. ¿Bin utʼil la snaʼ spisil te Jesús ta swenta ini? Jaʼ akʼbot snaʼ spisil yuʼun te Diose, melel jaʼ te machʼa albil jilel skʼoplal yuʼun te Dios sok te la yichʼ tal tikunel yuʼune. Tey-abi julik tal te jnopojeletik yuʼune, chajpnax la yilik te bitʼil yak ta kʼop sok jtul samaritana ants te Jesuse.

¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta spisil ini? Jaʼ te bitʼil bayal yutsil yoʼtan te Jesús ta stojol spisil ants winiketik te yanyantik stsʼumbalike. Jaʼnix jich ya skʼan ya kiltik euk te ants winiketike, mame skʼan te ya jnoptik te ay machʼa chopol ta skaj yuʼun te bitʼil yan stsʼumbale. Te Jesús ya skʼan te spisiluk ants winiketik ya snaʼbeyik skʼoplal ta swenta te bin smelelil te ya x-ikʼawan bael ta kuxlejalil sbajtʼel kʼinale. Jich yuʼun yame skʼan te ya jkoltaytik ta snojptesel te ants winiketike.

Juan 4:5-43; 17:3.