Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 93

Bayal machʼatik la smakʼlin te Jesuse

Bayal machʼatik la smakʼlin te Jesuse

AY BIN kʼot ta pasel te xiʼbantiknax sbae. Lajelto ta milel te Juan J-akʼ ichʼ jaʼ. Te Herodías te yinam te ajwalil ay slab yoʼtan ta stojol te Juan. Te Herodías juʼ yuʼun te bin la skʼan yoʼtan te bitʼil te ajwalil la yakʼ ta xotʼbeyel lokʼel sjol te Juane.

Te kʼalal la yaʼiy stojol te Jesús ini, la smel yoʼtan yuʼun. Bajtʼ stukel ta jochol takʼin kʼinal. Jaʼukmeto tʼunot bael yuʼun te ants winiketike. Te kʼalal la yil te Jesuse la snaʼtiklambey yoʼbolil sba. Jaʼ yuʼun la scholbey yaʼiy ta swenta te ajwalinel yuʼun te Diose, sok la slekubtes te jchameletike.

Te kʼalal ijkʼubix-a te kʼinale jich tal ta albeyel yuʼun te jnopojeletike: Tibilix sok jochol te kʼinal ini. Tikunaix bael te ants winiketik yuʼun ya xbajtʼik ta smanel sweʼelik ta banti te lumlumtik te nopol ayike.

Jich albotik yuʼun te Jesuse: Ma puersauk te ya xbajtʼike. Akʼbeya sweʼelik te jaʼexe. La sut sba sok jich la sjojkʼoybey te Felipe: ¿Banti ya xjuʼ ya jmantik bayal weʼelil ta swenta spisil te ants winiketik ini?

La sjakʼ te Felipe: Yame xlaj bayal takʼin teme ya jmantik bayal weʼelil yuʼun ya xjuʼ ya xweʼik jtebuk. Jich la yal te Andrés: Te kerem ini ay yichʼoj joʼpejch pan sok chaʼkojt chay. Mananix tikʼukik-a te ants winiketike.

Jich la yal te Jesuse: Albeyaik te ants winiketik te akʼa snajkan sbaik ta akiltik. La yalbey wokol Dios yuʼun te weʼelile, sok jajch xetʼiklan. Tey-abi te jnopojeletik jajch spuktiklambeyik te pan sok te chay ta spisil te ants winiketike. Ay 5,000 ta jtul winiketik te weʼike, sok bayal ta jmil antsetik sok alaletik. Spisil weʼik jaʼto te kʼalal noj schʼujtʼike. ¡Te kʼalal la stsobik te sobrail weʼelil te jnopojeletike noj lajchayeb moch yuʼunik!

Ta patil la yalbey te jnopojeletik yuʼun te Jesús te akʼa ochukik ta barco yuʼun ya xbajtʼik ta jejch mar yuʼun Galilea. Ta ajkʼabal tal tulan yikʼal jaʼal ta mar te jich jajch syukʼilan te barco ta bayuk. Bayal xiwik te jnopojeletike. Tey-abi ta olil ajkʼabal ay machʼa la yilik te yak tal ta beel ta ba jaʼ ta stojolik. Jajchik ta aw yuʼun xiwel, melel ma snaʼik te bin-a te yakalik ta yilele.

Jich la yal te Jesuse: Mame xiwex, ¡joʼonme! Mato schʼuun yoʼtanik te jaʼ te Jesuse. Jaʼ yuʼun jich la yal te Pedro: Kajwal teme jaʼate albon kaʼiy te akʼa talukon ta ba jaʼ te banti ayate. Jich la yal te Jesuse: ¡Laʼ! ¡Jich lokʼ ta barco te Pedro, jajch ta beel ta ba jaʼ! Jaʼnax yuʼun jajch ta xiwel jich jajch ta mulel koel ta jaʼ, jaʼukmeto koltayot yuʼun te Jesuse.

Ta yan buelta te Jesús la smakʼlin bayal ta jmil ants winiketik. Tey-abi la stuuntes jukpejch pan sok chaʼoxkojt chay. Jaʼnix jich noj lek schʼujtʼik ta spisilik. ¡Ya yakʼ stseʼelil koʼtantik te bin utʼil te Jesús la yakʼbey te bin tuun yuʼunik te ants winiketike! ¡Mame ayuk bin ya jmel koʼtantik yuʼun te kʼalal ya xmantalteswan te Jesuse!

Mateo 14:1-32; 15:29-38; Juan 6:1-21.