Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 99

Te kuarto te ay ta ajkʼole

Te kuarto te ay ta ajkʼole

AY KʼAXEMIX cheb kʼajkʼal-a, ayikix ta ijkʼ kʼinal yuʼun jueves. Te Jesús sok te lajchaytul jpuk kʼopetik yuʼune talemik liʼ ta mukʼul kuarto te ay ta ajkʼol yuʼun ya sweʼik te weʼelil yuʼun Pascua. Te machʼa yak ta lokʼel baele jaʼ te Judas Iscariote. Bajtʼ yalbey te sacerdoteetik te bin utʼil ya xjuʼ ya stsakik te Jesuse.

Te yan tal kʼajkʼale te Judas kʼopojemix sok-a te sacerdoteetike sok jich yalojix-a: ¿Bin ya awakʼbonik teme ya kakʼbeyex ta akʼabik te Jesuse? Jich albot yuʼun te sacerdoteetike: 30 ta sejp plata. Jich yuʼun te Judas bajtʼ stsob sba sok te sacerdoteetik swenta ya yikʼtiklan bael te banti ay te Jesuse. ¡Kʼax ma lekuk te bin la spase! ¿Mabal jichuk?

Te kʼalal laj yoʼtanik ta sweʼel te Pascuae te Jesús la sjach yan weʼelil te kʼax mukʼ skʼoplale. La yakʼbey pan te jpuk kʼopetik yuʼune sok jich la yal: Weʼaik ini, melel jich kʼoem te bitʼil jbakʼetal te ya yichʼ akʼel ta awentaike. Jaʼnix jich la skʼases jun vaso yuʼun vino sok jich la yal: Uchʼaik ini, melel jich kʼoem te bitʼil jchʼichʼel te ya yichʼ malel ta awentaike. Te Biblia ya yakʼbey sbiilin te weʼelil ini, Weʼel uchʼel yuʼun Kajwaltik.

Te israeletik kʼayemik ta sweʼel-a te Pascua ta swenta snaʼojibal te bitʼil te chʼul abat kʼax ta snaik ta Egipto, jaʼukmeto jaʼnax la yichʼtiklan milel te sba snichʼanik te egipcioetike. Jaʼukmeto te bin la skʼan te Jesuse jaʼ te yakuk xnaʼot yuʼun te jtsʼaklinwanejetik ta swenta te bitʼil laj ta stojolike. Jaʼ ta swenta te ya yichʼ pasel ta jujun jaʼbil te snaʼojibal te weʼelil ini.

Te kʼalal laj yoʼtanik ta weʼel uchʼel te jpuk kʼopetik sok te Kajwaltik Jesuse jich albotik yuʼun te manchuk ya xiw yoʼtanik sok te tulanuk te xchʼuunel yoʼtanike. Ta patil la skʼayojtayik kʼayojiletik ta swenta Dios jich lokʼik bael. Kʼaxemwanix ta olil ajkʼabal-a. ¿Bantiniwan bajtʼik?

Mateo 26:14-30; Lucas 22:1-39; Juan, capítulo 13 kʼalalto ta 17; 1 Corintios 11:20.