Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 95

Te bin-utʼil nojpteswan te Jesuse

Te bin-utʼil nojpteswan te Jesuse

TA JUN buelta te Jesús la yalbey jtul winik te ya skʼan te kʼuxuk ta yoʼtan te spat xujke. Jich la sjojkʼoy te winike: ¿Machʼa-a te jpat jxujke? Te Jesús ya snaʼ te bin yak ta snopel ta yoʼtan te winike. Te winik ya skuy te jaʼnax spat xujk te machʼa pajal stsʼumbal soke soknix te machʼa pajal sreligion soke. Jich yuʼun yame kiltik te bin albot yuʼun te Jesuse.

Ay la schol lokʼomba kʼop te Jesús te kʼalal nojpteswane. Jaʼme jich la spas ta yorail-abi. La yalbey skʼoplal ta swenta jtul judío sok jtul samaritano. Ayme la jnoptikix ta swenta te bitʼil jteb ma spisiluk te judioetik ma lek la yilik te samaritanoetike. Jichme ay te lokʼomba kʼope.

Jun buelta ay jtul judío winik te yak ta koel tal ta wits te yak ta bael ta Jericó. Jaʼukmeto tsakot yuʼun j-elekʼetik ta be. La spojbeyik stakʼin sok la smajik te lajelix jilel yuʼunik-ae.

Ta patil, ay jtul sacerdote judío te kʼax tey-ae. La yil te winik te yichʼoj majele. ¿Binwan ya akuy te la spase? La sjoy sbe jich-a bajtʼ. Tey-abi ay yan machʼa kʼax tey-a te schʼuunej Diose, jaʼ jtul levita winik. ¿Labal stejkʼan sba? Maʼuk, ma la stejkʼan sba ta skoltayel te winike. Jich bitʼil te ya ata ta ilele namal ayikix koel-a te sacerdote sok te levita winike.

Ilawil te machʼa jokimbilix yuʼun te winik te la yichʼ majele. Jaʼ jtul samaritano te yak ta skoltayel te judío winike sok yak ta spoxtaybeyel te yejchʼene. Ta patil la yikʼ bael te banti ya xjuʼ skux yoʼtan sok te yakuk xlekube.

Te kʼalal laj yoʼtan ta xcholel te lokʼomba kʼop te Jesuse, jich la yalbey te winik te ay bin jojkʼoybot yuʼune: Ta yoxtulul te winiketik ini, ¿machʼa ya akuy te jaʼ spat xujk kʼot te machʼa la yichʼ majel yuʼun te j-elekʼetike? ¿Jaʼbal te sacerdote, te levita winik o jaʼbal te samaritanoe?

La sjakʼ te winike: Jaʼ te samaritano winike, melel jaʼ la yakʼ ta ilel xkʼuxul yoʼtan ta stojol te winik te la yichʼ majele.

Te Jesús la yal: Jichnix-a te bitʼil ya awale. Jaʼ yuʼun, baan sok jichme xapasbey te yantik te bitʼil la spas te samaritano winike.

¿Yabal amulan te bitʼil nojpteswan te Jesuse? Ay bayal te bintik tulan skʼoplal ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te bin ya yal te Jesús te tsʼibaybil ta Bibliae. ¿Mabal jichuk?

Lucas 10:25-37.