TE KʼALAL lokʼik bael ta mukenal te Pedro sok te Juan te banti ayin te sbakʼetal te Jesuse, jil stukel te Mariae, jajch ta okʼel. ¡Tey-abi la yil ta yutil te mukenale, la yil chaʼtul chʼul abatetik tey-a! Jich jojkʼoybot yuʼun te chʼul abatetike: ¿Bin yuʼun yakat ta okʼel?

Jich la yal te Mariae: Yuʼun la yelkʼambonik bael te sbakʼetal te Kajwaltike, ma jnaʼ banti la yakʼik. Jich la sut sba te Mariae la yil jtul winik, jich jojkʼoybot yuʼun: ¿Machʼa-a te ya alee?

Te María la skuy te jaʼ te jkanan tsʼunube, sok la skuy te jaʼniwan la yelkʼambey bael sbakʼetal te Jesuse, jich la yal te Mariae: Teme jaʼat la awelkʼan bael te sbakʼetal te Jesuse, albon kaʼiy banti la awakʼ jilel. Jaʼukmeto te winik ini jaʼ te Jesuse. Te María ma la snaʼbey sba, melel yanix yilel-a te sbakʼetale. Jaʼukmeto te kʼalal albot te sbiile, jich la snaʼ te María te jaʼnix-a te Jesuse, jich bajtʼ ta animal ta yalbeyel yaʼiy te jnopojeletike: ¡La kilix te Kajwaltike!

Ta kʼajkʼalnix-abi, ay chaʼtul jnopojeletik te yakalik ta bael ta jun tut lum te Emaús sbiile, tey-abi tʼunotik ta beel yuʼun jtul winik. Bayal ayik ta mel oʼtan-a te jnopojeletik ta skaj te laj te Jesuse. Te kʼalal yakalik ta beel-ae, bayal bintik la scholbey skʼoplal ta swenta Biblia te winik ini, mukʼub kʼinal la yaʼiyik yuʼun te jnopojeletike. Ta patil, te kʼalal la skux yoʼtanik yuʼun ya xweʼik, tey la snaʼik stojol-a te chaʼtul jnopojeletik te jaʼnix-a te Jesús te winike, jich sakchʼay bael te Jesuse. Tey-abi te jnopojeletike bajtʼik ta Jerusalén ta yalbeyel te jpuk kʼopetik te bin kʼot ta pasele.

Te kʼalal yak ta kʼoel ta pasel ini, chiknaj ta stojol Pedro te Jesuse. Te kʼalal la yaʼiyik te yantik ta swenta ini bujtsʼanax kʼinal la yaʼiyik yuʼun. Tey-abi bajtʼik ta Jerusalén te chaʼtul jnopojeletike tey kʼot staik-a te yantik jpuk kʼopetike. La scholbeyik yaʼiy te bitʼil chiknaj ta stojolik ta be te Jesuse. Te kʼalal yakalik ta xcholbeyel skʼoplal ini, ¿yabal anaʼ te bin chajpnax kʼot ta pasele?

Ilawil ta lokʼombae. Tey ta yutil kuarto chiknaj te Jesuse, manchukme makal te tiʼ nae. ¡Tseʼelnax yoʼtanik yuʼun te jnopojeletike! ¡Kʼax leknax te bin kʼot ta pasel ta kʼajkʼal-abi! ¿Yabal xjuʼ awuʼun yajtayel te jabeyix buelta la yakʼ sba ta ilel te Jesuse? ¿Aybalix yoʼebal buelta?

Te jpuk kʼop Tomás maba tey ay-a te kʼalal chiknaj te Jesuse. Jaʼ yuʼun te jnopojeletike jich la yalbeyik: ¡La kilixkotik te Kajwaltike! Jaʼukmeto la yal te Tomás te jaʼtolaj ya schʼuun-a teme la yile. Waxakeb kʼajkʼal ta patil makalik ta jun kuarto yan buelta te jnopojeletike, ta yorail-abi tey ayix-a te Tomase. Ta oranax sakchiknaj tey-a te Jesuse jich la schʼuun te Tomase.