Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 66

Te chopol ajwalil ants Jezabel

Te chopol ajwalil ants Jezabel

TE KʼALAL lajemix-a te ajwalil Jeroboam, te yantik ajwaliletik te mantalteswanik ta stojol te lajunchajp stsʼumbal Israel ta norte, chopol la yakʼ sbaik. Te machʼa kʼax chopolxan la yakʼ sbae jaʼ te ajwalil Acab. ¿Yabal anaʼ bin yuʼun? Jaʼ ta skaj te yiname, te chopol ajwalil ants te Jezabel sbiile.

Ma israel antsuk te Jezabele. Jaʼ yantsil nichʼan te ajwalil yuʼun Sidón. Jaʼ la yichʼ ta mukʼ te lotil dios Baal, jich la yakʼbey yichʼ ta mukʼ euk te Acab soknix bayal ta jtul israeletik. Te Jezabel la skontrain te Jehová, jaʼ yuʼun la yakʼ ta milbeyel bayal ta jtul j-alwanejetik yuʼun. Ay yantik te la snakʼ sbaik ta chʼen yuʼun jich ma la yichʼik milel-a. Teme ay bin ya skʼan yoʼtan te Jezabele, yananix sta-a manchukme ay machʼa ya smil yuʼun.

Ta jun buelta kʼax ay ta mel oʼtan-a te Acab. Jaʼ yuʼun jich jojkʼoybot yuʼun te Jezabele: ¿Bin yuʼun te ayat ta mel oʼtane?

Jaʼ ta skaj te bin la yalbon te Nabot, xchi te Acabe. Yuʼun kʼan jmambey te tsʼusubiltik yuʼune. Jaʼukmeto la yalbon te ma xjuʼ ya yakʼbone.

Jich albot yuʼun te Jezabele: Ma xamel awoʼtan, joʼonme ya kil te bin utʼil ya awuʼunin te tsʼusubiltike.

Jich yuʼun te Jezabel la stsʼibay cartaetik ta stojol te winiketik te tulan yaʼtelik ta lum te banti ay ta nainel te Nabote. Jich la yal: Leaik winiketik te ma xtuunik ta jkʼaxel yuʼun akʼa yalik ta swenta te Nabot te la yixtaʼ kʼoptay te Dios sok te ajwalile. Ta patil lokʼesaik ta lum sok chʼojaik ta ton.

Te kʼalal la snaʼ ta oranax te Jezabel te lajix te Nabote, jich la yalbey te Acabe: Ta ora ini baan sok uʼunimbeya te tsʼusubiltik yuʼune. ¿Mabal jichuk te ya skʼan ya yichʼ castigo ta skaj te bin kʼax chopol la spas te Jezabele?

Ta patil, te Jehová la stikun bael te Jehú swenta ya yakʼbey castigo te Jezabele. Te kʼalal la yaʼiy stojol te Jezabel te yak ta talel te Jehú, la sbon sit yuʼun jich kʼan yakʼ sba ta ilel te tʼujbile. Jaʼukmeto te kʼalal yak ta talel te Jehú, la yil te ay ta ventana te Jezabele, jaʼ yuʼun jich la yalbey te winiketik te ayik ta sna ajwalil: ¡Chʼojaik koel tal te antse! Jich la schʼuunik spasel te winiketik te bitʼil ya awil ta lokʼombae. La schʼojik koel, jich laj sok tupʼ skʼoplal te chopol ajwalil ants Jezabel.

1 Reyes 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Reyes 9:30-37.