TEME ay lajat baele, ¿binwan utʼil ya yaʼiy sba te ameʼ teme chaʼkuxajat tale? ¡Kʼax tseʼelniwan yoʼtan ya yaʼiy sba yuʼun! Jaʼukmeto, ¿yabal xjuʼ xchaʼkuxaj te machʼa lajemixe? ¿Aybal jich kʼoemix ta pasel?

Ilawil te winik, te ants sok te tut kerem te ayik ta lokʼombae. Te winike jaʼ te j-alwanej Elías. Te antse jaʼ jtul meʼba ants ta lum Sarepta, te tut kereme jaʼ yal te antse. Jun buelta tsakot ta chamel te tut kerem kʼax batsʼej ta patil laj bael yuʼun. Jaʼ yuʼun te Elías jich la yalbey te antse: Akʼbon tal te tut kereme.

Te Elías la yikʼ moel te tut kerem te lajemixe, la smejtsʼan ta wayibal. Jich la skʼopon Dios: Jehová, akʼa chaʼkuxajuk te tut kereme. ¡Jich jajch yichʼ ikʼ te tut kereme! Tey-abi te Elías la yikʼ koel tal sok jich la yalbey te smeʼe: ¡Ilawil, kuxulix te awale! Ta swenta ini kʼax bayal akʼbot stseʼelil yoʼtan yuʼun.

Te yan j-alwanej yuʼun Jehová te bayal skʼoplale, jaʼ te Eliseo sbiile. Jaʼnix jich ta patil te Jehová la yakʼbey spas milagroetik euk te Eliseoe. Jun buelta bajtʼ ta lum Sunem, ay jtul ants tey-a te la yakʼ ta ilel slekil yoʼtan ta stojol te Eliseoe. Te ants ini sok te smamlal la staik jtul alal ta patil.

Te kʼalal mukʼix jtebuk-a te tut kereme, jun buelta ta sab bajtʼ yil te stat te banti yak ta aʼtel ta skʼinale. Ta oranax jajch ta aw te tut kereme: ¡Kʼux jol! Te kʼalal ikʼot bael ta snae, laj te tut kereme. ¡Kʼax bayal la smel yoʼtan yuʼun te smeʼe! Jich yuʼun bajtʼ sle ta oranax te Eliseoe.

Te kʼalal kʼot te Eliseoe, och ta kuarto te banti ay te kerem te lajeme. La skʼopon Dios sok la spajkan sba ta sba te tut kereme. Jich jajch ta kʼixnajel te sbakʼetal te kereme, akʼbot jatʼismajel jukeb buelta. ¡Kʼax bujtsʼan kʼinal la yaʼiy te ants te kʼalal la yil te kuxul te skerem al te kʼalal och baele!

Ay kʼax bayal ta jtul ants winiketik te lajemikixe. Jaʼ ini ay yakʼoj bayal mel oʼtan ta stojol te jayeb machʼatik ya xjil yuʼunike sok te yamigotakike. Te joʼotike ma xjuʼ kuʼuntik te ya jchaʼkuxajtestik te machʼatik lajemikixe. Yan te Jehová ya xjuʼ yuʼun stukel. Yame kiltik bael ta patil te bitʼil te Jehová ya yakʼ xchaʼkuxajik millonetik ta jtul ants winiketik.