Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 71

Te Dios jamal yaloj te ya yakʼ jun nichimal kʼinal

Te Dios jamal yaloj te ya yakʼ jun nichimal kʼinal

TE LOKʼOMBA ini ya yakʼ ta ilel jun nichimal kʼinal te jaʼniwan jich akʼbot yil yuʼun Dios te j-alwanej Isaiase. Mato jaluk slajel-a te Jonás te kʼalal kuxin te j-alwanej ini.

¿Mabal jichuk te tʼujbil ta ilel te nichimal kʼinal ini? ¿Aybal bin ya yakʼ xjul ta awoʼtan yuʼun? Jaʼme te tʼujbil nichimal kʼinal te la spas te Dios ta swenta te Adán sok te Evae, ¿jichbal? Jaʼukmeto, ¿yabal yichʼ pasel ta nichimal kʼinal ta swolol te Balumilale?

Te Jehová la yalbey te Isaías te j-alwanej yuʼun te akʼa stsʼibay ta swenta te nichimal kʼinal te yato yichʼ pasel ta swenta te lum yuʼun Diose. Jich la yal te Dios: Te jamal tsʼiʼetik sok te tuminchijetik jun yoʼtan ya yakʼ sbaik. Te alal wakaxetik sok te alal chojetik yame sjokin sbaik ta weʼel, yame yichʼik kanantayel yuʼun alaletik. Maʼyuk bin ya xpasbot te chuʼalal te ya xtajin te banti nopol ay te jtiʼawal chan te ay svenenoil.

Ayniwan machʼatik jich ya yalik: Maniwan ayuk bin ora jich ya xkʼot ta pasel, melel spisil ora aynanix wokoliletik ta Balumilal-a, sok maʼyuk bin ora ya xlaj. Jaʼukmeto, nopa awaʼiy, ¿bin yilel te banti akʼotik ta kuxinel yuʼun Dios te Adán sok te Evae?

Te Dios la yakʼ kuxinukik ta jun nichimal kʼinal te Adán sok te Evae. Ta skaj te la skʼaxuntaybeyik smantal te Diose, la schʼayik te nichimal kʼinale, sok meʼel mamalubik, ta patil lajik bael. Ta swenta te machʼatik kʼux ta yoʼtanik te Diose, jamal albilik yuʼun te jaʼnix jich ya x-akʼbotik spisil te bintik la schʼay te Adán sok te Evae.

Ta nichimal kʼinal te yato yichʼ pasele, maʼyukix bin ya x-utsʼinwan sok maʼyukix bin ya xlajinwan tey-a. Yame x-ayin lamal kʼinal ta swolol Balumilal. Maʼyuk jtuluk ants winik te ya stsakot ta chamel, sok tseʼelnax yoʼtanik yame x-ayinik jich bitʼil la skʼan ta sjajchibal te Diose. Yatome kiltik bael ta patil te bin utʼil ya spas te Dios te nichimal kʼinal ini.