Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 62

Tal wokoliletik ta sna David

Tal wokoliletik ta sna David

TE KʼALAL yakix ta mantalteswanej ta Jerusalén-a te Davide, te Jehová bayal la yakʼbey yaʼiy tsalaw te soldadoetik yuʼune. Te Jehová jamal la yalbey te israeletik te ya yakʼbey yuʼuninik te skʼinal Canaán. Ta swenta te bitʼil koltayotik yuʼun te Jehovae, la yuʼuninik spisil te kʼinal te albil skʼoplal te ya x-akʼbotike.

Lekil ajwalil kʼot te Davide. Kʼux ta yoʼtan te Jehovae. Te kʼalal la yuʼunin te skʼinal Jerusalén te Davide, te bin nail la spase jaʼ te la yichʼ bael te skaxaul te chapbil kʼop yuʼun Jehová tey-ae. La skʼan spas jun templo yuʼun ya yakʼ tey-a te skaxaul te chapbil kʼope.

Te kʼalal kʼax cheʼoxeb jaʼbil ta patil, te David la spas tulan mulil. Snaʼoj te maba lek te ay bin ya yichʼ tsakel teme yan machʼa yuʼune. Jaʼukmeto ta jun mal kʼajkʼal te kʼalal ay ta yamakʼul sba smukʼul na-a te ajwalil Davide, la yil koel jtul ants te kʼax tʼujbile. Betsabé (Bat-seba) te sbiile, Urías sbiil te smamlale jaʼnix jtul soldado yuʼun te Davide.

Te David yoʼtanuk te sjokinojukix te Betsabé jich la stikun tal ta ikʼel ta sna. Te smamlal te ants ini, namal baem ta yakʼel guerra-a. Te David la sjokin ta wayel te Betsabé, ta patil la snaʼ stojol te la sta yale. Ta swenta ini kʼax bayal la smel yoʼtan yuʼun te Davide, jaʼ yuʼun jich la yalbey te Joab te capitán yuʼun soldadoetik, te nailuk ya yakʼ te Urías te banti ay te guerrae swenta yuʼun jich ya xlaj-a. Te kʼalal laj te Uriase, te David la yikʼ yinamin te Betsabé.

Te Jehová kʼax bayal ilin ta stojol te Davide. Jaʼ yuʼun la stikun bael jtul j-abat yuʼun, te jaʼ te Natán ta stojol te Davide swenta ya yalbey yaʼiy te muliletik spasoje. Ilawil te Natán sok te Davide. Kʼax maba lek la yaʼiy sba te David ta swenta te bintik chopol spasoje, jaʼukmeto maba akʼbot lajel yuʼun te Jehovae. Jaʼnax yuʼun jich la yichʼ albeyel: Ta swenta te bintik chopol la apase, yame x-ayin bayal wokoliletik ta yutil ana. ¡Yuʼunix ayin bayal wokoliletik ta sna-a te Davide!

Te bin kʼot ta pasel ta sbabiale jaʼ te laj te yal te Betsabé. Tey-abi, te sba snichʼan te David te Amnón sbiile la suj te Tamar te yijtsʼin achʼix yuʼun ya xway sok. Ta swenta ini kʼax bayal ilin te Absalón te yan snichʼan te Davide, jaʼ yuʼun la smil te Amnón. Ta patil, te Absalón la yuʼunimbey yoʼtan te ants winiketik sok la sle bin la spas swenta jich otsesot ta ajwalil yuʼun te ants winiketike. Te guerra te la sjach te Absalón ta stojol te Davide jaʼ juʼ yuʼun tsalaw te Davide, melel laj stukel te Absalone. Ta melel bayal wokoliletik la sta te Davide.

Te kʼalal yak ta kʼoel ta pasel spisil-a ini, te Betsabé ayin jtul skerem al te Salomón la sbiiline. Te kʼalal mamalix-a te David sok te ay ta chamel-ae, te Adonías te jaʼnix snichʼan yoʼtanuk kʼan yotses sba ta ajwalil. Jich yuʼun te David la yalbey te Sadoc te jaʼ jtul sacerdote te akʼa smalbey aceite ta sjol te Salomón, yuʼun jich ya yichʼ naʼel-a te jaʼ ya x-och jilel ta ajwalile. Ta patil, laj te David te kʼalal ayix 70 yaʼbilal-ae. Mantalaj 40 jaʼbil,tey-abi jaʼ och jilel ta ajwalil te Salomone.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Reyes 1:1-48.