Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 57

La yichʼ tsael yuʼun Dios te Davide

La yichʼ tsael yuʼun Dios te Davide

¿YABAL awil te bin kʼot ta pasele? Te kerem ya awile, la skoltay ta stojol jkojt oso te tut tuminchij ini. Te osoe la stsak bael te tuminchij yuʼun kʼan stiʼ. Jich yuʼun te kereme la snuts bael, sok la spojbey ta ye te oso te tuminchije. ¡Kʼalal la stam sba jajchel te osoe, la yejchentes sok la smil! Ta yan buelta jaʼnix jich la skoltay jkojt tuminchij ta stojol jkojt choj. Ta swenta te bintik la spas te kereme, ¿mabal jichuk te ma xiw yoʼtane? ¿Yabal anaʼ machʼa-a te kerem ini?

Jaʼ te jchʼiel kerem David. Nain ta lum Belén. Jaʼ la smamuchin te Obed, te jaʼ yal snichʼanik te Rut sok te Booz. ¿Yatobal xjul ta awoʼtan te machʼatik-ae? Te stat te Davide jaʼ te Isaí (Jesé). Te David ya skanantaybey stuminchij-a te state. Ayix lajuneb jaʼbil ta ajwalil-a te Saúl te kʼalal ayin te Davide.

Kʼot yorail te jich albot yuʼun Jehová te Samuele: Ichʼa bael lekil aceite sok baan ta sna Isaí ta Belén, yuʼun jtsaojbeyix jtul snichʼan yuʼun ya x-och ta ajwalil. Kʼalal te Samuel la yil te Eliab te ba nichʼanil yuʼun te Isaí, jich la yal ta yoʼtan: ¡Jaʼ te machʼa tsabil ini! Jaʼukmeto jich albot yuʼun te Jehová: Ma jaʼuk xawilbey te snajtʼil sok te stʼujbilale. Ma jaʼuk te machʼa tsabil kuʼun yuʼun ya x-och ta ajwalil.

Jich yuʼun te Isaí la yikʼ tal te Abinadab te snichʼane jich la yikʼbey bael ta stojol Samuel. Jaʼukmeto te Samuel jich la yal: Maʼuk, jaʼnix jich ma jaʼuk tsabil yuʼun te Jehovae. Ta patil la yikʼ tal te Sama (Samah) te yan snichʼane, jich la yalxan te Samuel: Maʼuk, jaʼnix jich ma jaʼuk te machʼa tsabil yuʼun te Jehovae. Jich yuʼun te Isaí la yikʼ tal jukeb ta jtul snichʼnab ta stojol te Samuele, jaʼukmeto maʼyuk jtuluk la stsa te Jehovae. Jich la sjojkʼoy te Samuele: ¿Jaʼnaxbal spisil anichʼnab ini?

Te Isaí jich la yal: Ayto jtulxan ijtsʼinal, jaʼnax yuʼun te lokʼem bael ta skanantayel tuminchijetik. Te kʼalal la yikʼik tal te David ta stojol te Samuele, la yil te tʼujbilnaxe. Jich la yal te Jehovae: Jaʼme ini, malbeya aceite ta sjol. Jich la spas te Samuele, yuʼun jich ya x-och ta ajwalil ta Israel ta patil te Davide.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.