Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

XCHANEBAL PARTE

Ta sbabial ajwalil yuʼun Israel jaʼto te kʼalal la yichʼik bael chukel ta Babilonia

Ta sbabial ajwalil yuʼun Israel jaʼto te kʼalal la yichʼik bael chukel ta Babilonia

Te Saúl jaʼ och ta sbabial ajwalil ta Israel. Jaʼukmeto la yichʼ pʼajel yuʼun te Jehová, la yichʼ tsael te David yuʼun jaʼ ya x-och ta ajwalil. Yame jnoptikxan bael ta swenta te Davide. Te kʼalal jchʼiel keremto-a te Davide la stsak sba sok te mukʼul najtʼil winik Goliat. Ta patil lokʼ ta anel ta stojol te ajwalil Saúl ta skaj te ya xbikʼtal oʼtantayot yuʼune. Te tʼujbil ants Abigail la skom ta spasel bin chopol te Davide.

Ta patil yame jnoptikxan bael ta swenta te Salomón, te jaʼ snichʼan te Davide, te jaʼ la sjelolin jilel ta ajwalil te stat ta Israel. Te sbabial oxtul ajwaliletik ta Israel 40 jaʼbil jalajik ta mantalteswanej ta jujuntul. Ta patil, te kʼalal lajemix-a te Salomone, te nación yuʼun Israel la xat sba ta cheb, jchajp la yakʼ sbaik ta mantaltesel ta norte, jchajp la yakʼ sbaik ta mantaltesel ta sur.

Te mantaltesel ta stojol te lajunchajp snichʼnab Israel te ayik ta norte jalaj 257 jaʼbil, te kʼalal mato yichʼojik lajinel yuʼun-a te asiriaetike. Tey-abi kʼax 133 jaʼbil jaʼnix jich te mantaltesel yuʼun te chaʼchajp snichʼnab Israel la yichʼik lajinel. Ta yorail-abi lananix yichʼik bael chukel ta Babilonia te israeletike. Jich yuʼun te XCHANEBAL PARTE ini smakoj 510 jaʼbil, ta spisil te jayeb jaʼbil kʼaxe ay bayal bintik kʼax mukʼ skʼoplal te ya kiltik baele.

 

TA SECCION INI

AʼIYEJ 56

Te Saúl jaʼ sbabial ajwalil ta Israel

Ta sbabial la yichʼ tsael yuʼun te Diose, ta patil pʼajot yuʼun, ¿bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te Saule?

AʼIYEJ 57

La yichʼ tsael yuʼun Dios te Davide

¿Bin la yilbey Jehová te David te maba la sta ta ilel te j-alwanej Samuele?

AʼIYEJ 58

Te David sok te Goliat

Te David la smil te Goliat, ma jaʼuknax ta skaj te sjimochʼe, ay yan aʼtejibal te kʼax bayal yipe.

AʼIYEJ 59

¿Bin yuʼun lokʼ ta anel te Davide?

Te Saúl tseʼelnax yoʼtan sok te David ta sjajchibal, ta patil te Saúl kʼan smil yuʼun te slab yoʼtane. ¿Bin yuʼun?

AʼIYEJ 60

Te Abigail sok te David

Te Abigail la yal te ma snaʼ kʼinal te smamlale, jaʼukmeto la skoltaybey skuxlejal ta milel.

AʼIYEJ 61

Och ta ajwalil te David

Te David la yakʼ ta ilel te lek stalel swenta te bin ya spas sok te bin maba ya spas swenta ya x-ajwalin ta stojol te israeletike.

AʼIYEJ 62

Tal wokoliletik ta sna David

Ta swenta te bin chopol la spase te Davide tal bayal wokolil ta stojol te David sok te sfamilia ta patil.

AIYEJ 63

Te pʼijil ajwalil Salomón

¿yuʼun-nixbal ya yakʼ ta jatel ta olil-a te alale?

AʼIYEJ 64

La spas templo te Salomón

Manchukme pʼij te Salomone, la yichʼ tijbeyel yoʼtan ta spasel te bin chopole.

AʼIYEJ 65

La xat sba te mantaltesel

Te kʼalal jajch ta mantalteswanej te Jeroboam, jaʼ la yakʼbey skʼaxuntaybey smantal Dios ants winiketike.

AʼIYEJ 66

Te chopol ajwalil ants Jezabel

Te ajwalil ants maʼyuk bin la yakʼ swenta ya yichʼ te bin la skʼan yoʼtane.

AʼIYEJ 67

Te Josafat la smukʼulin yoʼtan te Jehová

¿Bin yuʼun te tsojb soldadoetik ya xbajtʼik ta guerra sok jkʼayojetik te ayik baele ta nail yuʼunike?

AʼIYEJ 68

Chaʼtul keremetik te chaʼkuxajik

¿Yabal xjuʼ xchaʼkuxaj talel te machʼa lajemixe?

AʼIYEJ 69

Jtul tut achʼix la skoltay jtul winik te mukʼ skʼoplale

Bayal stseʼelil yoʼtan ta yakʼel sba ta naʼel sok ay machʼa la yichʼ pasbeyel jun milagro ta swenta.

AʼIYEJ 70

Te Jonás sok te mukʼul chaye

Te bin mukʼ skʼoplal la snop Jonás, jaʼ te ya skʼan ya schʼuun spasel te bin ya yal te Jehovae.

AʼIYEJ 71

Te Dios jamal yaloj te ya yakʼ jun nichimal kʼinal

Maba mukʼ te sbabial nichimal kʼinale, te Balumilal ini ya xnoj ta nichimal kʼinal.

AʼIYEJ 72

La yichʼ koltayel yuʼun Dios te Ezequías

Ta jun-nax ajkʼabal, jtul chʼul-abat la smil 185,000 Asirioetik.

AʼIYEJ 73

Slajibal lekil ajwalil ta Israel

Te kʼalal keremto-a te Josías la yakʼ ta ilele te stulanil yoʼtane.

AʼIYEJ 74

Jtul winik te ma xiwe

Te Jeremías kʼax keremto la yaʼiy sba te swenta ya x-och ta j-alwanej, jaʼukmeto te Dios snaʼoj te ya xjuʼ yuʼun spasel te aʼtelile.

AʼIYEJ 75

Chantul keremetik te ayik ta Babilonia

La staik bayal lekilal manchukme namal ayik ta stojol te sfamiliaike.

AʼIYEJ 76

La yichʼ lajinel te Jerusalén

¿Bin yuʼun la yakʼ Dios te ya slajinik Jerusalén te skontratak israeletik, jaʼ te Babilonioetike?