Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 AʼIYEJ 11

Chiknaj te sbabial arco iris

Chiknaj te sbabial arco iris

¿YABAL anaʼ te bin nail la spas te Noé sok te machʼatik ay yuʼun te kʼalal lokʼik ta arcae? La yakʼbey chikʼbil majtʼanil te Diose. Ilawil te lokʼomba ta alan te jich yak ta spasele. Te Noé la yakʼ chambalametik ta chikʼbil majtʼanil swenta yuʼun la yalbey wokol-a te Dios te bitʼil koltayotik te maba lajik ta tulan pulemale.

¿Labal smulan akuy te Jehová te majtʼanile? Laj, la smulan. Jich yuʼun la yalbey ta jamal te Noé te maʼyuk bin ora ya slajin ta pulemal te bintik kuxajtik ta Balumilale.

Takij ta spamal te kʼinale, te kʼalal lokʼ ta arca te Noé sok te machʼatik ay yuʼune, jajch schaʼpas snaik sok jajchik ta tsʼumbajel. Te Dios la yakʼbey bendición sok jich la yaltiklambey: Yame skʼan ya ata bayal awal anichʼnabik. Yame skʼan ya apʼol abaik jaʼto teme ayin bayal ants winiketik ta Balumilale.

Ta patil, te kʼalal ya yaʼiybeyik skʼoplal ta swenta te tulan pulemal te ants winiketike, yaniwan xiwik yuʼun teme ay jich ya xchaʼkʼot ta pasele. Jich yuʼun te Dios ay bin la yakʼ swenta yuʼun ya xjul ta yoʼtanik te ants winiketik te chapbil kʼop la spas te Dios te maʼyuk bin ora ya xnoj ta jaʼ te Balumilale. ¿Yabal anaʼ te bin la yakʼ te Dios yuʼun jich ya xjul ta yoʼtanik-a te ants winiketike? La yakʼ te arco iris.

Te kʼalal ay kʼaxemix-a te jaʼale, ay ya xchiknaj arco iris ta chʼulchan te kʼalal ya xtil tal xojobil te Kʼajkʼale. Te arco iris bayal ta chajp tʼujbil sbonil yichʼoj. ¿Aybal awiloj te jaʼate? ¿Yabal ata ta ilel te ay ta lokʼombae?

Te Dios jich la yal ini: Ya kal ta jamal te maʼyuk bin ora ya jlajin te ants winiketik sok te chambalametik ta pulemal. Yakalon ta yakʼel ta stokalil chʼulchan te arco iris kuʼun. Jich yuʼun te kʼalal ya xchiknaj te arco irise yame kil sok jichme ya jnaʼ-a te jkʼop te jchapoje.

Jich yuʼun, te kʼalal ya awil te arco iris, ¿bin ya skʼan xjul ta awoʼtan? Jaʼme te bin yaloj te Dios te maʼyuk bin ora ya slajin ta tulan pulemal te ants winiketike.

Génesis 8:18-22; 9:9-17.